Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา 5 เกาะ เรือหางยาวเหมาลำ

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา 5 เกาะ เรือหางยาวเหมาลำ Highlight : ทริปเหมาลำเรือหางยาว สัมผัสกับธรรมชาติป่าโกงกางทั้งสองฝั่ง ขณะนั่งเรือหางยาวแล่นผ่าน ล่องเรือแคนู ชมหินงอก และหินย้อย ภายในผนังถ้ำ บริเวณเกาะทะลุ ของอ่าวพังงา เยี่ยมชมเขาตาปู ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน The man with the golden gun หรือ สายลับ 007 เพชรฆาตปืนทอง ที่นำแสดงโดย โรเจอร์ มัวร์ ในปี ค.ศ 1974 ทำให้อ่าวพังงา เป็นจุดหมายยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตารางการเดินทาง โปรแกรม ทัวร์อ่าวพังงา 5 เกาะ เรือหางยาวเหมาลำ

10.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทำการเช็คอินที่ท่าเรือ เจ้าหน้าที่แจกเสื้อชูชีพ เพื่อให้ท่านนำติดตัวและขึ้นเรือ
10.30 เดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา ชื่นชมธรรมชาติของป่าโกงกางของอ่าวพังงา ที่อุดมสมบูณ์ และเป็นป่าชายเลน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
11.00 แวะชมบรรยากาศ เขาหมาจู ภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายหมาพุดเดิ้ล ถ่ายภาพจากบนเรือ หลังจากนั้นเยี่ยมชม เขาเขียน ถ้ำสูงที่มีภาพเขียนโบราณ ของชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ในสมัยก่อน
11.30 เดินทางต่อไปยัง เกาะทะลุ ถ้ำลอดใหญ่ สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนู พนักงานพายเรือนำท่าน ล่องเรือแคนู ชมหินงอก และหินย้อย (ลูกค้าชำระเงินเอง 150 บาท/ท่าน) 
12.00 เดินทางไปยังเขาตะปู เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง เรื่อง James Bond พยัคฆ์ร้าย 007 ตอน The Man With The Golden Gun (เพชรฆาตปืนทอง) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
12.30 ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำ ท่านสามารถทานอาหารกลางวัน และเลือกซื้อของฝาก น้ำพริกที่ชาวบ้านทำเอง ของที่ระลึกจากเปลือกหอย และลูกปัดหินสวยงาม (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
14.30  เดินทางกลับถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาวเหมาลำ

โปรแกรมนี้รวม

1. กัปตันเรือดูแลตลอดเส้นทาง
2. เสื้อชูชีพ
3. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม เช่น ค่าอุทยาน /ค่าพายแคนู
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร