Skip to content

ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ เรือใหญ่

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ Highlight : ทัวร์ดำน้ำ ชมความงดงามของเกาะ ทั้ง 4 เกาะ แห่งท้องทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะม้า เริ่มต้นด้วยเกาะมุก เป็นเกาะที่มีความตื่นตาตื่นใจที่สุด ซึ่งสถานที่ที่เราจะนำทุกท่านไป ก็คือ ถ้ำมรกต ภายในถ้ำจะมีน้ำทะเล สีเขียวมรกต จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก ของถ้ำแห่งนี้ ท่านจะต้องว่ายน้ำ เกาะตัวกันเข้าไปในถ้ำที่มืด มีเพียงแสงไฟ จากไฟฉายที่คอยนำทาง แต่เมื่อถึงสุดทางในถ้ำ กลับเป็นชายหาดด้านใน ที่มีความสวยงาม เกาะกระดาน เกาะที่มีชื่อเสียงที่สุด ในทะเลตรัง เป็นสถานที่ที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรทุกปี เกาะเชือก เกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดในทะเลตรัง และยังมีกระแสน้ำเชี่ยวอีกด้วย บริเวณเกาะจึงมีการกำหนดจุด สำหรับการดำน้ำตื้น และมีเชือกผูกทุ่นไว้ สำหรับช่วยพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะแห่งนี้นั่นเอง และเกาะม้า มีจุดเด่นคือแนวปะการังอ่อนหลากหลายสีสัน ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีแดง สีเหลือง ขึ้นเป็นกลุ่มก้อน เป็นกอๆกระจายอยู่มากมาย ทะเลตรังเป็นจุดหม่าย ที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบ และต้องการสัมผัสกับความงาม ของธรรมชาติ และท้องทะเลอันดามัน ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และไม่อาจลืมได้เลย

ตารางการเดินทาง ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ

08.00 รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ท่าเรือปากเมง
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง
10.00 เรือถึงเกาะมุก นำท่านชมความงดงามโดยภายในถ้ำมรกต มัคคุเทศก์นำท่านว่ายน้ำเข้าไปภายในถ้ำ ซึ่งปลายทางออกท่านจะได้พบกับหาดทราย และน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่สวยงาม
11.00 เดินทางต่อไปยังเกาะกระดาน ชื่นชมธรรมชาติชายหาดที่ขาวเนียนละเอียด ท่านสามารถดำน้ำตื้นชมปะการัง บริเวณรอบๆได้ หรือว่ายน้ำขึ้นไป พักผ่อนบนชายหาด
12.00  รับประทานอาหารกลางวันที่บนเรือ เมนูไทยบุฟเฟต์
13.00 ออกเดินทางถึงเกาะเชือก ดำน้ำตื้นชมความอุดมสมบูรณ์ ของปะการังทะเล และตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ทะเลมากมาย
14.00 เดินทางถึงเกาะม้า จุดดำน้ำตื้น ชมดอกไม้ทะเลและปะการังอ่อนสีสันสวยงาม สีม่วงและสีแดง ที่ขึ้นเป็นกอๆตามพื้น และยังมีกัลปังหาสีเหลืองขลิบแดง และสีแดงมากมาย
17.30  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ เรือใหญ่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตในเมืองตรัง นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง