Skip to content

ทัวร์ทะเลแหวก เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ทะเลแหวก เรือหางยาว Highlight : นำท่านสัมผัสกับความสวยงามธรรมชาติ ของทะเลอันดามัน จ.กระบี่ ที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ทะเลแหวก 
ซึ่งถูกขนานนามให้เป็น Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ยามน้ำลดพัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ ณ จุดนี้จนทำให้เกิดเป็น “ทะเลแหวก” ท่านจะสามารถเดินเล่นบนส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดตัวกลางทะเล เป็นแนวยาวเชื่อมต่อถึงกัน ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ และแนวสันทรายนี้ จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นของแต่ละวัน 
สัมผัสกับธรรมชาติชายหาด
 ที่สวยงาม และเงียบสงบ พร้อมกิจกรรมที่หลากหาย ไม่ว่าจะเป็น การดำน้ำ ชมการปีนผา หรือเพียงแค่การผ่อนคลาย บนหาดทรายอันงดงาม อย่าพลาดโอกาส ที่จะมาเยือน สถานที่เหล่านี้ และสร้างความทรงจำ มรายอดเยี่ยม ในวันหยุดของคุณ

ตารางการเดินทาง ทัวร์ทะเลแหวก เรือหางยาว

08.00 รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อนำท่านสู่ท่าเรือ
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา ลงชื่อเช็คอิน มัคคุเทศก์ให้คำแนะนำ และอธิบายโปรแกรมทัวร์ ก่อนออกเดินทาง
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
10.00 เรือถึงหาดถ้ำพระนาง ที่ตั้งของศาลพระนาง ศาลเจ้าเล็กๆ ที่เป็นที่นับถือของชาวประมง และนักท่องเที่ยว มักจะมาสักการะ เพื่อขอพร โดยเชื่อกันว่า ถ้ำนี้มีวิญญาณของเจ้าหญิงสิงสถิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีหน้าผา ที่ท่านอาจจะพบเห็นนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบความท้าทาย กับกิจกกรมปีนผา ที่หาดไร่เลย์แห่งนี้อีกด้วย
11.00 เรือออกเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ สนุกสนานกับการว่ายน้ำ บริเวณชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูไทยแบบปิคนิค ริมชายหาดที่เกาะปอดะ
13.00 ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไก่ เกาะที่มีลักษณะของหินที่ยื่นออกมาในทะเล มีรูปร่างเหมือนหัวไก่
14.00 เดินทางถึงทะเลแหวก ซึ่งเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสันทรายสีขาวละเอียดโผล่ขึ้นกลางน้ำ เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ ในช่วงที่น้ำลง นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
15.00 เตรียมตัวเดินทางกลับท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา
16.00
เดินทางมาถึงยังท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รรถรับส่งถึงที่พักใน เขตอ่าวนาง และในเมืองกระบี่ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง