Skip to content

บัตรอควาเรียม ภูเก็ต

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : บัตรอควาเรียม ภูเก็ต
อควาเรีย เซ็นทรัล ภูเก็ต Aquaria Phuket คืออควาเรียมที่ดีที่สุดในภูเก็ต และเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟรอเรสต้า พร้อมที่จะนำท่านค้นหาความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเล และหรรษาไปกับสัตว์หลากชนิดกว่า 25,000 ตัว พนักงานของเราพร้อมบริการด้วยความเป็นกันเองและยินดีที่จะพา ทุกท่านไปสัมผัสความสนุกและมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ท้องทะเล

บัตรอควาเรียม ภูเก็ต

อควาเรียม ภูเก็ต เซ็นทรัล Aquaria Phuket พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟรอเรสต้า อความเรียมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 โซนด้วยกัน 
1. โซน Mystic Forest ออกแบบโดยจำลองบรรยากาศของป่าหิมพานต์ มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้น้ำมากมายหลากสีสันที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
2. โซน Jewels of the Jungle จัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานหายาก
3. โซน River Cave แสดงสัตว์น้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำธาร ที่จุดนี้เราจะได้เจอกับตัวนากแสนซน
4. โซน Coastal Heaven จัดแสดงปลาทะเลนานาชนิด
5. โซน Stingray Bay ท่านจะได้พบกับน้องกระเบนแสนสวย 
6. โซน Lagato จุดนี้จะเป็นการจำลองบรรยากาศของซากเรือรบที่จมอยู่ใต้ท้องทะเล
7. โซน South China Sea ที่แสดงสัตว์ในทะเลจีนใต้
8. โซน Touch Pool ในจุดนี้ท่านจะสามารถสัมผัสกับสัตว์ทะเลตัวน้อยของจริงได้โดยตรงเลย

AR Trickeye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ ร่วมภ่ายภาพลวงตาเสมือนจริง ซึ่งแบ่งการจัดแสดงภาพเป็น 5 โซนดังนี้
1. โซน Aquarium 
สัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลที่น่าอัศจรรย์ของเจ้ามังกรน้ำพ่นไฟ
2. โซน Masterpiece ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพจากจิตรกรชื่อดัง
3. โซน Best trickeye จัดแสดงภาพที่น่าทึ่งสมจริงเหนือจินตนาการ
4. โซน Slope ภาพโลกจำลองความแฟนตาซีของใต้ท้องทะเล
5. โซน Jungle การแสดงภาพที่มีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากในป่า

 

ราคา บัตรอควาเรียม ภูเก็ต เซ็นทรัล

ประเภทบัตร
Aquarium Only
AR Trickeye Museum Only
Aquarium and AR Trickeye Museum
ผู้ใหญ่

590.-

250.-

790.-

เด็ก

350.-

150.-

490.-

ความประทับใจ อควาเรียม เซ็นทรัล ภูเก็ต

โปรแกรมนี้รวม

1. บัตรเข้าชมอควาเรียม เซ็นทรัล ภูเก็ต

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1.  รถรับ-ส่ง 
2. มัคคุเทศก์ อาหาร และ เครื่องดื่ม
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
4. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีออกตั๋วบัตรเข้าชมในวันเดินทางแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเวลาปาร์คเปิดทำการ ณ วันที่เข้าชม
3. หากต้องการยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ตารางเวลาการเข้าชม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เพื่อความสนุกสนานในการรับชม และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง