Skip to content

ทัวร์เกาะเฮ (บานาน่า บีช) สปีดโบ้ท​

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ

ทัวร์เกาะเฮ (บานาน่า บีช) สปีดโบ้ท​

โปรแกรม

ตารางการเดินทาง

08.30  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
09.30  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
10.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่บานาน่าบีช เกาะเฮ
10.30  เดินทางถึงบานาน่าบีช เกาะเฮ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30  (สำหรับแพ็คเกจดำน้ำ snorkeling +500฿) ออกเดินทางไปยังจุดดำน้ำ บริเวณหน้าเกาะเฮ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม
12.30  รับประทานอาหารกลางวันริมชายหาด
14.00  สนุกสนานกับการเล่นน้ำริมชายหาด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย เช่น บานาน่าโบ้ท,หรือพาราเซลลิ่ง และ บานาน่าสวิง, หรือพายเรือคายัคใส (สำหรับแพ็คเกจพรีเมียม +900฿) ถ่ายภาพความประทับใจ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00  ออกเดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำบริเวณด้านหน้าเกาะราชาใหญ่
15.30  ออกเดินทางจากบานาน่าบีช เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะเฮ (บานาน่า บีช)

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง