Skip to content

ทัวร์เกาะเฮ รายา เกาะไม้ท่อน สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะเฮ รายา เกาะไม้ท่อน Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ ดำน้ำชมธรรมชาติใต้ทะเลที่สมบูรณ์ ไปด้วยเหล่าปะการังอ่อน และปะการังแข็งมากมาย บริเวณจุดดำน้ำหน้าเกาะเฮ นอกจากจะมีปะการังแล้ว ยังมีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ที่จะออกมาต้อนรับ และแหวกว่ายไปรอบตัวท่าน ชมความงดงามของธรรมชาติบนเกาะรายา หรือเกาะราชาใหญ่ ร้านอาหารซีวิว ที่ให้ท่านได้ซึมซาบความเป็นธรรมชาติ ของเกาะราชา เยี่ยมชมอ่าวปะตก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบนเกาะราชา สถานที่ที่มีความสวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ชายหาดอ่าวปะตก มีหาดทรายที่ขาวละเอียด และน้ำทะเลที่ใสสะอาด สามารถมองเห็นพื้นทราย และปะัการังได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ และนอนอาบแดด เยี่ยมชมสถานที่ แหล่งที่อยู่ของปลาโลมา เกาะไม้ท่อน เกาะส่วนตัวที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอย่างสงบ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในปัจจุบันเกาะไม้ท่อน ได้ปิดปรับปรุง แต่ด้วยธรรมชาติรอบๆเกาะไม้ท่อน ที่ล้อมีอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม และน้ำทะเลที่สายสะอาด สามารถมองเห็นปะการังที่สวยงาม และสัตว์ทะเล ปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์ จึงทำให้ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวชมไม่ขาดเว้น

ตารางการเดินทาง โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ รายา เกาะไม้ท่อน

08.00 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
09.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.30 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ใกล้ภูเก็ต ห่างออกไปเพียง 20 นาที
10.30 เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะเฮ สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้น บริเวณหน้าเกาะเฮ
12.00 เดินทางถึงชายหาด เกาะรายา รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารบนเกาะ 
13.00 ออกเดินทางต่อไปยัง อ่าวปะตก พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดขาวเนียนละเอียด
15.00 เดินทางถึงด้านหน้า เกาะไม้ท่อน (ไม่ขึ้นเกาะ) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มักพบ ฝูงปลาโลมา จำนวนมาก สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงามนานาชนิด
16.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน สปีดโบ้ท

ทัวร์เกาะเฮ ซันเซ็ท เรือคาตามารัน
ทัวร์เกาะเฮ ซันเซ็ท เรือคาตามารัน
ทัวร์เกาะเฮ ซันเซ็ท เรือคาตามารัน

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง