Skip to content

ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ดินเนอร์ซันเซ็ต

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์ล่องเรือรุยซ์ เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความโรแมนติกกับเรือครุยซ์และท้องทะเลสวยๆ ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ดินเนอร์ พาคนรู้ใจไปล่องเรือ 2 ชม. ทานข้าวบนเรือครุยซ์สุดโรแมนติกฟังดนตรีสดบนเรือพร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่ว่ากันว่าสวยที่สุดภูเก็ต

ตารางการเดินทาง

15.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเรือ พร้อมเวลคัมดริ้ง
16.45  ออกเดินทางจากท่าเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแหลมพันวา
18.00  ได้เวลาเริ่มทานอาหารค่ำบนเรือ
18.15  ทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมฟังดนตรีสดสุดโรแมนติกบนเรือครุยซ์
18.30  ดื่มด่ำบรรยากาศไปกับค่ำคืนที่แสนจะอบอุ่น สนุกสนานและโรแมนติก
19.30 เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ล่องเรือครุยซ์ดินเนอร์ซันเซ็ต

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1.  รถรับ-ส่งถึงโรงแรมที่พักนอกโซน 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
3. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
4. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง