Skip to content

ทัวร์เลี้ยงช้าง Elephant Care

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เลี้ยงช้าง อาบน้ำช้าง เรียนรู้การดูแลช้าง Elephant Care Highlight : ทัวร์เลี้ยงช้าง เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและไม่ควรพลาด ในโปรแกรมนี้จะไม่มีการขี่ช้าง หรือนั่งหลังช้างใดๆเลย ท่านจะได้เรียนรู้การดูแลช้าง มีความสุขใจจากการเลี้ยงช้าง ให้เวลาอยู่กับน้องๆ 2 ชั่วโมง ช้างที่นี่พี่ๆเขาจะไม่มีการล่ามโซ่น้องเลยนะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว บางทีก็จะมีน้องออมาเดินตามหลังเราคอยต้อนรับ หยอกล้อซุกซนตามประสา มีพี่ๆควานช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลรักษา ไม่ทรมานเด็กๆด้วย พี่ๆเจ้าหน้าที่จะคอยสอนให้เราเรียนรู้ การทำสมุนไพร ที่ช่วยดูแลปกป้องผิวน้องช้างให้ปราศจากแมลง และพวกหนอนมากวนใจน้อง เพื่อให้ผิวน้องสุขภาพดีอยู่เสมอ ฝึกทำอาหารสำหรับน้อง พร้อมทั้งป้อนอาหารให้น้องทาน จากอาหารที่เราทำด้วยตัวเองเลย หากท่านอยากสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับช้าง โดยการช่วยเหลือในการ อาบน้ำช้าง และการดูแลที่น่ารัก การเลี้ยงช้างเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณมีความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ และสุขใจอย่างแน่นอน

ตารางโปรแกรม ทัวร์เลี้ยงช้าง Elephant Care

รอบที่1
08.00 รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังแคมป์ช้าง 
09.00 เดินทางถึงแคมป์ช้าง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแนะนำทุกท่านสำหรับการเตรียมตัว ทำโปรแกรมดูแลช้าง เริ่มจากทุกท่านจะได้เตรียมอาหารให้น้องช้าง เป็นการสับ และหั่น ผลไม้ และผักต่างๆ ที่น้องช้างชอบทาน เสร็จแล้วเตรียมไปป้อน ให้น้องกันในคอก ด้วยตัวเองเลย ช้างที่นี่ จะไม่มีการล่ามโซ่นะคะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว 
10.00 หลังจากนั้น ท่านจะได้เตรียม การทำสปาโคลนช้าง ซึ่งเป็นการบำบัดโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของดิน และน้ำ ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ และความสมดุล ที่สามารถช่วยในการ ปรับสมดุลของผิวหนังของช้างได้  สปาโคลนนี้จะช่วยบำรุง ดูแลผิวหนังน้องช้าง ให้สุขภาพดี และแข็งแรงอยู่เสมอ และยังสามารถลดความตึงเครียดของน้องได้อีกด้วย
11.00 เมื่อสครับเสร็จแล้ว พาน้องไปอาบน้ำล้างสครับออก ที่สระน้ำส่วนตัวของน้องกันเลย บอกเลยว่าขั้นตอนนี้ เตรียมตัวเปียกให้ดีนะคะ อย่าลืมพกชุดเปลี่ยนไปด้วยละ ฟันธงว่าจะโดนน้องแกล้ง พ่นน้ำใส่พี่ๆแน่นอนจ้าาา
12.00 รับอาหารกลางวันแบบปิกนิค พร้อมเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

รอบที่ 2
13.00 รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังแคมป์ช้าง 
14.00 เดินทางถึงแคมป์ช้าง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแนะนำทุกท่านสำหรับการเตรียมตัว ทำโปรแกรมดูแลช้าง เริ่มจากทุกท่านจะได้เตรียมอาหารให้น้องช้าง เป็นการสับ และหั่น ผลไม้ และผักต่างๆ ที่น้องช้างชอบทาน เสร็จแล้วเตรียมไปป้อน ให้น้องกันในคอก ด้วยตัวเองเลย ช้างที่นี่ จะไม่มีการล่ามโซ่นะคะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว 
15.00 หลังจากนั้น ท่านจะได้เตรียม การทำสปาโคลนช้าง ซึ่งเป็นการบำบัดโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของดิน และน้ำ ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ และความสมดุล ที่สามารถช่วยในการ ปรับสมดุลของผิวหนังของช้างได้  สปาโคลนนี้จะช่วยบำรุง ดูแลผิวหนังน้องช้าง ให้สุขภาพดี และแข็งแรงอยู่เสมอ และยังสามารถลดความตึงเครียดของน้องได้อีกด้วย
1600 เมื่อสครับเสร็จแล้ว พาน้องไปอาบน้ำล้างสครับออก ที่สระน้ำส่วนตัวของน้องกันเลย บอกเลยว่าขั้นตอนนี้ เตรียมตัวเปียกให้ดีนะคะ อย่าลืมพกชุดเปลี่ยนไปด้วยละ ฟันธงว่าจะโดนน้องแกล้ง พ่นน้ำใส่พี่ๆแน่นอนจ้าาา
17.00 รับอาหารกลางวันแบบปิกนิค พร้อมเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เลี้ยงช้าง Elephant Care

โปรแกรมนี้รวม

1. อาหารน้องช้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำอาหารให้เด็กๆ
2. เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการทำกิจกรรม
3. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง