Skip to content

ทัวร์เลี้ยงช้าง แบบพิเศษ Elephant Special Care

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เลี้ยงช้าง แบบพิเศษ Elephant Special Care Highlight : โปรแกรมเรียนรู้การดูแลช้างเรามีเวลาอยู่กับน้องๆ 4 ชั่วโมง ช้างที่นี่พี่ๆเขาจะไม่มีการล่ามโซ่น้องเลยนะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว  บางทีก็จะมีน้องออมาเดินตามหลังเราคอยต้อนรับ หยอกล้อซุกซนตามประสา มีพี่ๆคว้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ที่นี่จะไม่มีการขี่น้องช้าง นั่งช้างใดๆ เน้นการดูแลรักษาไม่ทรมานเด็กๆด้วย  พี่ๆเจ้าหน้าที่จะคอยสอนให้เราเรียนรู้การทำสมุนไพรที่ช่วยดูแลปกป้องผิวน้องช้างให้ปราศจากแมลง หนอนมากวนใจน้องและผิวสุขภาพดีอยู่เสมอ ฝึกทำอาหารสำหรับน้องพร้อมทั้งป้อนอาหารให้น้องทานจากอาหารที่เราทำด้วยตัวเองเลย

ตารางโปรแกรม ทัวร์เลี้ยงช้าง แบบพิเศษ

รอบที่1
08.00 
รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังแคมป์ช้าง 
09.00 
เดินทางถึงแคมป์ช้าง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแนะนำทุกท่านสำหรับการเตรียมตัว ทำโปรแกรมดูแลช้าง เริ่มจากทุกท่านจะได้เตรียมอาหารให้น้องช้าง เป็นการสับ และหั่น ผลไม้ และผักต่างๆ ที่น้องช้างชอบทาน เสร็จแล้วเตรียมไปป้อน ให้น้องกันในคอก ด้วยตัวเองเลย ช้างที่นี่ จะไม่มีการล่ามโซ่นะคะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว 
10.00 เรียนรู้การใช้น้ำมัน นวดตัวน้องช้าง เป็นน้ำมันอโรม่าสำหรับนวดช้าง สกัดจากสมุนไพรชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติ ที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความตึงเครียด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับช้าง ที่มีกิจกรรมหนัก หรือกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวมาก อีกทั้งยังช่วยในการบำรุงผิวหนัง การนวดน้ำมันอโรม่า จะช่วยในการรักษาความชุ่มชื้น ของผิวหนัง และลดอาการแห้งของผิวช้าง ช่วยบำรุง ดูแลผิวหนังน้องช้าง ให้สุขภาพดี และแข็งแรงอยู่เสมอ
11.00 สนุกสนานกับน้องช้างในการทำสปาโคลน เป็นการบำบัดโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของดิน และน้ำ ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ และความสมดุล ที่สามารถช่วยในการ ปรับสมดุลของผิวหนังของช้างได้ อีกทั้งยังช่วยในการลดความร้อนของร่างกายของช้าง และช่วยบำรุงผิวหนังของช้าง โดยช่วยลดการอักเสบและระงับอาการคัน ทำให้ผิวหนังดูสุขภาพดีได้อีกด้วย
12.00 สครับเสร็จแล้ว พาน้องไปอาบน้ำล้างสครับออกกันที่สระน้ำส่วนตัวของน้องกันเลย และฟันธงเลยว่า ในขั้นตอนนี้จะโดนน้องแกล้งพ่นน้ำใส่พี่ๆแน่นอนจ้าาา 
13.00 รับประทานอาหาร
กลางวันแบบปิกนิค พร้อมเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ  

รอบที่ 2
12.00 รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังแคมป์ช้าง 
13.00 
เดินทางถึงแคมป์ช้าง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแนะนำทุกท่านสำหรับการเตรียมตัว ทำโปรแกรมดูแลช้าง เริ่มจากทุกท่านจะได้เตรียมอาหารให้น้องช้าง เป็นการสับ และหั่น ผลไม้ และผักต่างๆ ที่น้องช้างชอบทาน เสร็จแล้วเตรียมไปป้อน ให้น้องกันในคอก ด้วยตัวเองเลย ช้างที่นี่ จะไม่มีการล่ามโซ่นะคะ ดูแลกันแบบลูกหลานเลยทีเดียว 
14.00 เรียนรู้การใช้น้ำมัน นวดตัวน้องช้าง เป็นน้ำมันอโรม่าสำหรับนวดช้าง สกัดจากสมุนไพรชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติ ที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความตึงเครียด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับช้าง ที่มีกิจกรรมหนัก หรือกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวมาก อีกทั้งยังช่วยในการบำรุงผิวหนัง การนวดน้ำมันอโรม่า จะช่วยในการรักษาความชุ่มชื้น ของผิวหนัง และลดอาการแห้งของผิวช้าง ช่วยบำรุง ดูแลผิวหนังน้องช้าง ให้สุขภาพดี และแข็งแรงอยู่เสมอ
15.00 สนุกสนานกับน้องช้างในการทำสปาโคลน เป็นการบำบัดโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของดิน และน้ำ ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ และความสมดุล ที่สามารถช่วยในการ ปรับสมดุลของผิวหนังของช้างได้ อีกทั้งยังช่วยในการลดความร้อนของร่างกายของช้าง และช่วยบำรุงผิวหนังของช้าง โดยช่วยลดการอักเสบและระงับอาการคัน ทำให้ผิวหนังดูสุขภาพดีได้อีกด้วย
16.00 สครับเสร็จแล้ว พาน้องไปอาบน้ำล้างสครับออกกันที่สระน้ำส่วนตัวของน้องกันเลย และฟันธงเลยว่า ในขั้นตอนนี้จะโดนน้องแกล้งพ่นน้ำใส่พี่ๆแน่นอนจ้าาา 
17.00 รับประทานอาหาร
กลางวันแบบปิกนิค พร้อมเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ  

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เลี้ยงช้าง แบบพิเศษ

โปรแกรมนี้รวม

1.รถรับ-ส่งที่พัก
2. อาหารน้องช้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการทำอาหารให้เด็กๆ
3. เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการทำกิจกรรม
4. อาหารบุพเฟ่ต์
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง