Skip to content

ทัวร์เกาะเฮ ตกหมึก เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะเฮ ตกหมึก เรือหางยาว Highlight : ทริปเหมาลำเรือหางยาว ล่องเรือตกหมึก เที่ยวเกาะเฮ พร้อมเบ็ดตกปลา 2 คัน และอุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ ท่านสามารถสนุกสนาน กับกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำบนเกาะเฮ  ที่มีให้เลือกมากมายหลายกิจกรรม หากท่านชื่นชอบความท้าทาย ท่านสามารถเลือกกิจกรรม เช่น บานาน่าโบ้ท (เรือกล้วย), เรือลากร่ม (พาราเซลลิ่ง) และหากท่านชื่นชอบความสะดวกสบาย แบบชิลชิล ท่านสามารถเลือกกิจกรรม พายเรือคายัคใส, พายเรือแพดเดิ้ลบอร์ด (บอร์ดยืนพาย), และอีกกิจกรรม การดำน้ำลึก (สกูบ้า) ที่ดูแลโดยคุณครูสอนดำน้ำมากประสบการณ์ เหมาะสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือเคยดำน้ำเพียง 1-2 ไดฟ์ค่ะ หรือท่านสามารถ พักผ่อนแบบชิลๆ บนเก้าอี้ชายหาดใต้ร่มไม้ หรือนอนอาบแดด ในมุมที่สงบมุมหนึ่ง ของบนชายหาดเกาะเฮได้ บนชายหาดยังมีจุดถ่ายรูป และยังมีกิจกรรมดำน้ำตื้น โดยใช้หน้ากากสนอกเกิ้ล ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และกัปตันที่มากด้วยประสบการณ์ เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อออกเดินทาง เที่ยวกิจกรรมที่มากมายขนาดนี้ กับภูเก็ตชิลล์นะคะ

ตารางการเดินทาง โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ตกหมึก เรือหางยาว

09.00  ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
09.30-11.40 เดินทางถึงเกาะเฮ ลูกค้าขึ้นเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถทำกิจกรรมเล่นน้ำ ดำน้ำ ถ่ายรูป หรือกิจกรรมทางทะเลอื่นๆ อาทิเช่น พายคายัคใส บานาน่าโบ๊ท เป็นต้น (กิจกรรมทางทะเลจะมีค่าบริการ ลูกค้าชำระเพิ่มเองได้ที่หน้างาน)
12.00  ลูกค้าสามารถทานอาหารเที่ยงได้ที่ร้านอาหารบนเกาะ หรือลูกค้าสามารถนำอาหารไปเองได้ (ยกเว้นอาหารที่มีหมู ไม่สามารถนำขึ้นเรือได้ค่ะ)
13.00  ออกเดินทางต่อไป ทำกิจกรรมตกหมึก พร้อมดำน้ำดูปะการัง ด้านหลังเกาะเฮ
15.00  เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ตกหมึก เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอคเกิ้ลเสื้อชูชีพ
2. เบ็ดตกปลา 2 คัน
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. มัคคุเทศก์ทางทะเล
5. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร