Skip to content

ทัวร์เกาะห้อง สปีดโบ้ท จากกระบี่

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะห้อง เรือสปีดโบ้ท ออกจากกระบี่ Highlight : โปรแกรมนี้ท่านจะได้ไปหลายจุดดำน้ำ บอกได้เลยว่าแต่ละจุดเน้นๆทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น เกาะเหลาลาดิง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ จากหน้าชายหาด ถ่ายรูปกับโขดหิน เลือกมุมส่วนตัวที่แปลกใหม่ และไม่ซ้ำใคร ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามมากมาย ที่เกาะผักเบี้ย และชมธรรมชาติความงามของลากูน ภายในเกาะห้อง จ.กระบี่ ขึ้นจุดชมวิวของเกาะห้อง จุดชมวิวที่มองเห็นวิวแบบ 360 องศา เลยที่เดียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ และสามารถมองเห็น หมู่เกาะห้องน้อยใหญ่ ตั้งอยู่รายล้อมกัน เล่นน้ำบริเวณหน้าชายหาด ที่มีน้ำสวยแบบใสกิ้งๆ ชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาเล่นน้ำ กันได้แบบจุกๆ ทุกจุดที่เกาะห้อง จ.กระบี่ กันเลย 

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะห้อง สปีดโบ้ท จากกระบี่

08.00  เจ้าหน้าที่รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก
08.30  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรม
09.00  ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง ทะเลใน (ลากูน)
10.30  เดินทางถึงเกาะผักเบี้ย ซึ่งเป็นเกาะที่มีสันทรายทอดยาวคล้ายทะเลแหวก เล่นน้ำริมชายหาด ถ่ายรูปพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00   ออกเดินทางต่อไปยังเกาะเหลาลาดิง หรือเกาะลาดิง ท่านสามารถดำน้ำตื้นชมปลามากมาย บริเวณชายหาด
12.00  เดินทางถึง จุดดำน้ำ บริเวณหินแดง เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมฝูงปลามากมายแหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน
13.30  เดินทางถึงเกาะห้อง รับประทานอาหารกลางวันริมหาด
14.30  เตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
15.00  เดินทางถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะห้อง สปีดโบ้ท จากกระบี่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตอ่าวนาง นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. เรือนำเที่ยวสถานที่ตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง