Skip to content

ทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว Highlight : เกาะห้อง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่งดงาม และน้ำทะเลใสสะอาด เกาะห้องมีจุดเด่น คือหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลสีฟ้าใส และโขดหินรูปร่างแปลกตา การเดินทางไปเกาะห้อง โดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที จากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ถึงจุดดำน้ำจุดแรก กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำที่เกาะห้อง ได้แก่ การดำน้ำตื้น เพื่อชมปะการัง สัตว์น้ำ และปลาสวยงามมากมายและหากท่านอยากสัมผัสกับธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด แนะนำกิจกรรม การพายเรือคายัค เพื่อสำรวจถ้ำ และลากูนภายในเกาะ ซึ่งจะสามารถพายเรือ เข้าไปชมภายใน ห้องต่างๆของเกาะห้อง, และการพักผ่อนบนชายหาด เกาะห้องยังมีเส้นทางเดินป่า ให้ผู้ที่สนใจสามารถเดินสำรวจธรรมชาติได้ ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวของเกาะห้อง จุดชมวิวที่มองเห็นวิวแบบ 360 องศา เลยที่เดียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ และสามารถมองเห็น หมู่เกาะห้องน้อยใหญ่ ตั้งอยู่รายล้อมกัน เล่นน้ำบริเวณหน้าชายหาด ที่มีน้ำสวยแบบใสกิ้งๆ เกาะห้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน และหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตเมือง และยังเป็นที่ตั้ง ของธรรมชาติที่สวยงาม และยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ ชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาเล่นน้ำ แบบสนุก ชิลล์ๆ ที่เกาะห้งอ จ.กระบี่ กันเลย 

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว

08.00 เจ้าหน้าที่รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรม
09.00 ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง 
10.30 เดินทางถึงจุดดำน้ำ บริเวณเกาะแดง เพลิดเพลินกับการดำน้ำ ชมฝูงปลามากมายแหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน
11.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง เยี่ยมชมธรรมชาติบนเกาะ ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิวเกาะห้อง จุดชมวิว 360 องศา ที่สามารถมองเห็นเกาะต่างๆ รอบเกาะห้อง
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูไทยแบบปิคนิค ริมชายหาดที่เกาะห้อง
13.00 ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะห้อง ชมธรรมชาติลากูน ทะเลใน ที่ล้อมรอบด้วยภูเขากลางทะเล เปรียบดังสระว่ายน้ำธรรมชาติ
14.00 สนุกสนานกับการเล่นน้ำ และดำน้ำตื้น สำหรับท่านที่ต้องการพายเรือคายัค ท่านจะสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ โดยรอบของลากูน
15.00 เตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 เดินทางถึงท่าเรือ เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะห้อง เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง