Skip to content

ทัวร์เกาะห้อง ซันเซ็ท เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะห้อง ซันเซ็ท เรือหางยาว Highlight : เที่ยวเกาะห้อง หมู่เกาะที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่งดงาม และน้ำทะเลใสสะอาด ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย กับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ในการชมพระอาทิตย์ตก ดำน้ำกลางคืน ท่ามกลางแพลงก์ตอนเรืองแสง รอบตัวท่าน ทัวร์เกาะห้องครึ่งวันบ่าย ท่านจะสามารถสนุกสนาน กับการดำน้ำที่หมู่เกาะห้อง และเส้นทางชมธรรมชาติ ขึ้นจุดชมวิวของเกาะห้อง จุดชมวิวที่มองเห็นวิวแบบ 360 องศา เลยทีเดียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ และสามารถมองเห็น หมู่เกาะห้องน้อยใหญ่ ตั้งอยู่รายล้อมกัน หรือเล่นน้ำ พักผ่อนบริเวณหน้าชายหาด ร่วมรับประทานอาหาร มื้อเย็นแบบบาร์บีคิว พร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกความทรงจำ และเริ่มต้นค่ำคืนที่แสนวิเศษของท่าน ด้วยการดำน้ำกลางคืน ชมแพลงก์ตอนเรืองแสง (Bioluminescent Plankton) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเล ที่สามารถผลิตแสงได้เอง โดยกระบวนการทางชีวภาพ ท่านสามารถดำน้ำดูน้องๆแพลงก์ตอน หรือชมได้จากบนเรือ 

ตารางการเดินทางทัวร์เกาะห้อง ซันเซ็ท เรือหางยาว

12.00 รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพิ่มเดินทางสู่ท่าเรือ
12.30 เดินทางถึงท่าเรือ พบมัคคุเทศก์ เพื่อลงชื่อเช็คอิน และรับฟังการอธิบายโปรแกรม
13.00  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง
14.00  เรือเดินทางถึงเกาะห้อง เยี่ยมชมธรรมชาติบนเกาะ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำโดยใช้หน้ากากสนอกเกิ้ล หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด 
15.00 ขึ้นจุดชมวิวเกาะห้อง จุดชมวิว 360 องศา ที่สามารถมองเห็นเกาะต่างๆ รอบเกาะห้อง
16.00  ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะห้อง ชมธรรมชาติลากูน ทะเลใน ที่ล้อมรอบด้วยภูเขากลางทะเล เปรียบดังสระว่ายน้ำธรรมชาติ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ และดำน้ำตื้น
17.00 รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อย กับเมนูแบบบาร์บีคิว ที่ริมชายหาด พร้อมชมพระอาทิตย์ ที่เกาะผักเบี้ย
18.30 ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรม ดำน้ำกลางคืน ชมแพลงก์ตอนเรืองแสง ที่บริเวณเกาะแร้ง
19.00 เตียมตัวกลับมายังท่าเรือ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
19.30  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะห้อง ซันเซ็ท เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักใน เขตอ่าวนาง และในเมืองกระบี่ นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง