Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะไข่ สปีดโบ้ท​

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะไข่ สปีดโบ้ท Highlight : เตรียมตัวให้พร้อมไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต สัมผัสกับธรรมชาติป่าโกงกางทั้งสองฝั่ง ขณะนั่งเรือสปีดโบ้ท ล่องเรือแคนู ชมหินงอก และหินย้อย ภายในผนังถ้ำ บริเวณเกาะห้อง ของอ่าวพังงา เยี่ยมชมเขาตาปู ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน The man with the golden gun หรือ สายลับ 007 เพชรฆาตปืนทอง ที่นำแสดงโดย โรเจอร์ มัวร์ ในปี ค.ศ 1974 ทำให้อ่าวพังงา เป็นจุดหมายยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตบท้ายด้วยการดำผิวน้ำ ท่ามกลางฝูงปลามากมาย ที่เกาะไข่ใน

ตารางการเดินทาง ทัวร์อ่าวพังงา เกาะไข่ สปีดโบ้ท

07.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ นำท่านสู่ท่าเรือ
08.00  เดินทางมาถึงท่าเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
10.00  เดินทางถึงเกาะพนัก นำท่านชมความงดงามโดยรอบเกาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นลากูน
11.00  เรือออกเดินทางต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงามของเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย James Bond 007 ภาค The man with the golden gun
12.00  ล่องเรือชมธรรมชาติป่าโกงกางสองข้างทาง และเขาหมาจู หินที่มีรูปร่างคล้ายสุนัขพุดเดิ้ล
12.30  รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำ หลังจากรับประทานอาหารท่านสามารถเลือกซื้อของฝากน้ำพริกที่ชาวบ้านทำเอง ของที่ระลึกจากเปลือกหอย และลูกปัดหินสวยงาม
14.30  เดินถึงเกาะห้อง ล่องเรือแคนูชมธรรมชาติหินงอกหินย้อยภายในถ้ำลากูน
15.30  ออกเดินทางไปยังเกาะไข่ใน ท่านสามารถเลือกพักผ่อนที่เก้าอี้ชายหาด หรือดำผิวน้ำ ที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน เจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้ ที่จุดบริการประจำกลุ่ม
16.30  เตรียมตัวออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต
17.30  เดินทางถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา เกาะไข่ สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง