Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight :ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว หากลูกค้าต้องการพายแคนู เพิ่ม 100 บาทค่ะ

ตารางการเดินทาง

09.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยัง จ.พังงา
11.00  เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม, พบลิงแสนรู้
12.00  เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาว ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ
12.30  รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจจากเปลือกหอย สร้อยลูกปัด น้ำพริก พวงกุญแจ ฯลฯ
14.00  เดินทางมาถึงเขาพิงกัน และเขาตาปู สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง พยัคฆ์ร้าย 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตาปู ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
14.30 สำหรับท่านที่พายแคนู เปลี่ยนลงเรือแคนู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด ตื่นตาตื่นใจกับการชมหินงอก หินย้อย อันตระการตา
15.00  ออกเดินทางกลับภูเก็ต รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.00  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู (สำหรับท่านที่จองโปรแกรมแคนู)
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง