Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา Highlight : เยี่ยมชมวิถีชุมชนหมู่บ้านเกาะปันหยี ชุมชนชาวประมง ชาวมุสลิม หมู่บ้านกลางทะเล ที่ห่างจากตัวเมืองพังงาประมาณ 7 กิโลเมตร ผู้คนบนเกาะปันหยี จะอาศัยการเดินทางโดยเรือหางยาว (เรือหัวโทง) ซึ่งโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นจากภูเก็ต แวะชมวัดสุวรรณคูหา หรือวัดถ้ำ ตั้งอยู่ในตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือสุรกุล หรือท่าเรือกระโสมนั่นเอง ภายในวัดจะมีพระพุทธรูป ปางไสยยาสน์ ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ลึกเข้าไปจากถ้ำใหญ่จะเป็นถ้ำแจ้ง  ถ้ำมืด และถ้ำแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยว จะสามารถเข้าชม ความงดงามของหินงอกหินย้อย และมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพระครูวินัย สารนิเทศ เจ้าอาวาสได้จัดทำไว้บริเวณกุฏิ มีวัตถุโบราณต่างๆ ประมาณกว่าร้อยชิ้น นอกจากนี้ยังมีพระปรมาภิไธยย่อ ของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชวงศ์หลายพระองค์ อยู่ภายในถ้ำด้วย และเมื่อลงเรือหางยาว ล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติป่าโกงกาง  ที่มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เขาตาปู และเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากเรื่อง James Bond ตอน The man with the golden gun หรือ สายลับ 007 เพชรฆาตปืนทอง ที่นำแสดงโดย โรเจอร์ มัวร์ ในปี ค.ศ 1974 ทำให้อ่าวพังงา เป็นจุดหมายยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตารางการเดินทาง ทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

09.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยัง จ.พังงา
11.00  เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม, พบลิงแสนรู้
12.00  เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาว ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ
12.30  รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจจากเปลือกหอย สร้อยลูกปัด น้ำพริก พวงกุญแจ ฯลฯ
14.00  เดินทางมาถึงเขาพิงกัน และเขาตาปู สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง พยัคฆ์ร้าย 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตาปู ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
14.30 สำหรับท่านที่พายแคนู เปลี่ยนลงเรือแคนู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด ตื่นตาตื่นใจกับการชมหินงอก หินย้อย อันตระการตา
15.00  ออกเดินทางกลับภูเก็ต รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.00  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู (สำหรับท่านที่จองโปรแกรมแคนู)
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง