Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา แคนู สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา แคนู สปีดโบ้ท Highlight : ทัวร์เที่ยวอ่าวพังงา เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี พายเรือแคนูชมถ้ำที่เกาะห้อง เล่นน้ำเกาะลาวะ หรือเกาะนาคา ด้วยเรือเร็วสปีดโบ๊ท ทัวร์ออกจากเกาะภูเก็ต แต่ทริปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนชอบดำน้ำนะคะเนื่องด้วยอ่าวพังงาจะมีน้ำทะเลเป็นสีเขียวขุ่นไม่สามารถดำน้ำได้  แต่เหมาะสำหรับคนที่ชอบวิว บรรยากาศดีๆ ถ่ายภาพสวยๆ ทริปนี้ไปกับเรือสปีดโบ้ท ทำเวลาได้ดี เที่ยวได้หลายที่ จะค่อนข้างคุ้มเลยค่ะ ได้เห็น “James Bond Island” หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามว่า “เขาตาปู” เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูด มาถ่ายทำในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) จึงเป็นที่มาชื่อเจมส์บอนด์ ไอส์แลนด์ ฉายาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี 

ตารางการเดินทาง ทัวร์อ่าวพังงา แคนู สปีดโบ้ท

7.45-8.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ นำท่านสู่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
10.00  เรือถึงถึงอ่าวพังงา นำท่านชมความงดงามโดยรอบเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน ชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
11.00 เรือออกเดินทางจากเกาะห้อง ต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูด มาถ่ายทำในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) จึงเป็นที่มาชื่อเจมส์บอนด์ ไอส์แลนด์ ฉายาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี 
13.00  รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำ หลังจากรับประทานอาหารท่านสามารถเลือกซื้อของฝากน้ำพริกที่ชาวบ้านทำเอง ของที่ระลึกจากเปลือกหอย และลูกปัดหินสวยงาม
14.30 ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะลาวะ หรือเกาะนาคา (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้น-ลงในแต่ละวัน) เล่นน้ำที่ชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30  มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.30  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง