Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา ซันเซ็ท เรือใหญ่

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา ซันเซ็ท เรือใหญ่ Highlight : ทริปทัวร์ช่วงบ่าย ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรม ล่องเรือแคนู ชมธรรมชาติท่ามกลางป่าโกงกาง และถ้ำที่มีหินงอก และหินย้อยมากมาย บริเวณเกาะพนัก และเกาะห้อง ของอ่าวพังงา ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำค้างคาว ถ้ำไอศกรีม หรือถ้ำเพชร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้น น้ำลงในแต่ละวัน) เยี่ยมชมเขาตาปู ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน The man with the golden gun หรือ สายลับ 007 เพชรฆาตปืนทอง ที่นำแสดงโดย โรเจอร์ มัวร์ ในปี ค.ศ 1974 ทำให้อ่าวพังงา เป็นจุดหมายยอดนิยม ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย อย่างการลอยกระทง ที่มีบริการไว้ให้สำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถ ได้ชมพระอาทิตย์ตก แบบโรแมนติกสุดๆไปเลย

ตารางการเดินทางทัวร์อ่าวพังงา ซันเซ็ท เรือใหญ่

13.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอ
14.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
14.30  ออกจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่อ่าวพังงา บนเรือมี ชา กาแฟ ผลไม้ น้ำดื่ม และน้ำอัดลมไว้คอยบริการตลอดการเดินทาง
15.30  เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ
16.30  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
17.30  ทำกิจกรรมลอยกระทง (ซึ่งทางเรือได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับลูกค้า)
18.00  รับประทานอาหารเย็นบนเรือ แบบซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ ( กรณี ทานมังสวิรัติ หรือนับถือศาสนาอิสลาม กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก
19.10   ถึงท่าเทียบเรืออ่าวปอ นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
20.00  ถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา ซันเซ็ท เรือใหญ่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง