Skip to content

ทัวร์อ่าวพังงา เรือใหญ่ (4in1)

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์อ่าวพังงา พายแคนนู Highlight : ทัวร์เที่ยวอ่าวพังงา เกาะตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี พายเรือแคนูชมถ้ำที่เกาะพนักและเกาะห้อง เล่นน้ำเกาะนาคาน้อย ด้วยเรือใหญ่ ทัวร์ออกจากเกาะภูเก็ต แต่ทริปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนชอบดำน้ำนะคะ เนื่องด้วยอ่าวพังงาจะมีน้ำทะเลเป็นสีเขียวขุ่น ไม่สามารถดำน้ำได้  แต่เหมาะสำหรับคนที่ชอบวิว บรรยากาศดีๆ ถ่ายภาพสวยๆ ทริปนี้ไปกับเรือใหญ่ ซึ่งเรือจะได้พกพาแคนูไปกับบนเรือด้วย ท่านจะสามารถพายเรือแคนูได้หลายที่ กว่าโปรแกรมอื่นๆ และคุ้มมากๆเลยค่ะ ได้เห็น “James Bond Island” หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามว่า “เขาตาปู” เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลิวูด มาถ่ายทำในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) จึงเป็นที่มาชื่อเจมส์บอนด์ ไอส์แลนด์ ฉายาที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี 

ตารางการเดินทาง ทัวร์อ่าวพังงา เรือใหญ่

07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวปอ
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 ออกเดินทาง โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะพนัก
10.00 เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนนู พนักงานพายนำท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ผ่านถ้ำที่สวยแปลกประหลาด เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว พายเรือพายในถ้ำจนสุดปากถ้ำจะทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ
11.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน และพายเรือชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
12.00 ออกเดินทางต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา ระหว่างการเดินทาง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์
14.00 เดินทางถึงเขาพิงกัน และเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 เล่นน้ำที่เกาะละวะ หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง, พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับภูเก็ต
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.30 ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา พายแคนนู เรือใหญ่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง