Skip to content

ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

เที่ยวเกาะไข่ เต็มวัน โดยสปีดโบ้ท Highlight : เตรียมตัวให้พร้อม ไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต เพียง 15-20 นาทีก็ถึงเกาะไข่แล้ว เลื่องชื่อลือนาม ด้วยชายหาดที่ขาวสะอาดและนุ่มนวล ณ เกาะไข่นอก เพียงท่านเดินออกจากชายหาด ลงทะเลเพียงครึ่งเอว ก็สามารถเห็นฝูงปลาเสือ ลายสีเหลืองสลับสีดำ ออกมาต้อนรับแหวกว่าย รอบๆตัวท่านมากมาย หรือท่านสามารถฝึกหัด การดำผิวน้ำ โดยใช้หน้ากากสนอกเกิ้ล และท่อหายใจ ที่ชายหาดแห่งนี้ได้ ไม่ควรพลาด กับการดำน้ำตื้นที่ เกาะไข่นุ้ย ชมหินปะการัง ว่ายน้ำท่ามกลางฝูงปลาเสือตอ และเกาะสุดท้าย คือเกาะไข่ใน สวรรค์ของมนุษย์ทาสแมว เป็นหนึ่งในเกาะไข่ ที่มีน้องแมวน่ารักๆ มากกว่าร้อยตัว อาศัยอยู่เต็มเกาะ จนได้รับชื่อเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า เกาะไข่แมว ท่านสามารถเตรียม ขนมแมวเลีย เพื่อมาเล่นกับน้องๆ ที่บนเกาะไข่ในได้

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน สปีดโบ้ท

08.00  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เกาะสิเหร่
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมแนวปะการัง ที่มีความงดงาม และปลาสวยงามนานาชนิด
10.00  ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ใน หรือเกาะไข่แมว เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง ให้อาหารแมว หรือพักผ่อนบนชายหาด ตามอัธยาศัย
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเซ็ทจานเดียว ที่ร้านอาหารบนเกาะ
13.00  ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก เลือกพักผ่อนบนชายหาด สีขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำ ชมปะการัง เพลิดเพลินกับการดำผิวน้ำ ชมปลาการ์ตูน และปลาสวยงามนานาชนิด
14.30  ออกเดินทางจากเกาะไข่ เพื่อเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
15.00  ถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 เดินทางถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะไข่ เต็มวัน

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง