Skip to content

ทัวร์ทะเลแหวก เรือเฟอร์รี่ จากภูเก็ต

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ทะเลแหวก เรือเฟอร์รี่ ออกจากภูเก็ต Highlight : เตรียมตัวให้พร้อม ไปรับความสดชื่นกับท้องทะเลสวยๆ นั่งเรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือภูเก็ต และเปลี่ยนเป็นเรือสปีดโบ้ท นำท่านพบกับความสวยงามธรรมชาติของ จ.กระบี่ ที่ถูกขนานนามให้เป็น Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องมาจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ยามน้ำลดพัดพาเอาเม็ดทรายมาบรรจบกันไว้ ณ จุดนี้จนทำให้เกิดเป็น “ทะเลแหวก” และเผยให้เห็นส่วนของสันทรายขาวละเอียดทอดตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อถึงกัน ระหว่างเกาะ 3 เกาะคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และ เกาะทับ และแนวสันทรายนี้ จะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำขึ้นของแต่ละวัน น่าประทับใจสุดๆ

ตารางการเดินทาง ทัวร์ทะเลแหวก เรือเฟอร์รี่ จากภูเก็ต

07.00 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้า ที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือรัษฎาภูเก็ต
08.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา หลังจากลูกค้าเช็คอิน รับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถขึ้นเรือ และเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัย บนเรือมีจุดบริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม ชา และ กาแฟ
08.30 ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) มุ่งหน้าสู่หาดนพรัตน์ธารา ระหว่างการเดินทาง เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลในการท่องเที่ยว
10.30 เดินทางถึงอ่าวไร่เลย์ เปลี่ยนเรือเป็นเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
11.00 ออกเดินทางต่อไปยัง ทะเลแหวก ซึ่งเป็นความสวยงาม ที่เกิดขึ้นตามปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสันทรายสีขาวละเอียด โผล่ขึ้นกลางน้ำ เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ ในช่วงที่น้ำลง นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากเกาะหนึ่ง ไปยังอีกเกาะได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
12.00 เดินทางถึงเกาะไก่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมหาด
13.00 ออกเดินทางไปยัง จุดว่ายน้ำกลางทะเล บริเวณเกาะไก่ เพลิดเพลินกับฝูงปลานานาชนิด และธรรมชาติใต้ท้องทะเล
14.00 
แวะพักผ่อนที่เกาะปอดะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม ท่านสามารถว่ายน้ำบริเวณชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 ออกเดินทางกลับ ไปยังท่าเทียบเรืออ่าวนาง เพื่อกลับขึ้นเรือเฟอร์รี่
15.30 ออกเดินทาง จากท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อกลับภูเก็ต
17.30 เดินทางถึง ท่าเทียบเรือรัษฎา รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
18.30 เดินทางถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์ทะเลแหวก โดยเรือเฟอร์รี่

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง