Skip to content

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน เรือหางยาว Highlight : ทัวร์ทะเลหลีเป๊ะ เที่ยวหมู่เกาะโซนใน ได้แก่ ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง เกาะราวี และเกาะอาดัง ชื่นชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่สวยงามที่สุดของอันดามัน ที่ได้รับสมญานามว่า มัลดีฟเมืองไทย เนื่องจากมีความสวยงามของชายหาดที่ทอดยาว หาดทายขาวละเอียด และน้ำทะเลที่ใสสะอาด ที่สามารถมองเห็นถึงพื้นทรายได้ ทิวทัศน์นี้คล้ายคลึง กับมัลดีฟส์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลที่สวยงาม อีกทั้งในบริเวณรอบๆ เกาะหลีเป๊ะยังมีแนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำตื้น เพื่อชมปะการังและสัตว์ทะเลมากมาย ได้อย่างใกล้ชิด เกาะต่างๆในทะเลโซนใน จะเป็นโปรแกรมรวม ของเกาะยอดฮิต ที่เมื่อท่านมาเที่ยวที่หลีเป๊ะ จะพลาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น แนวปะการัง 7 สี ที่อยู่บริเวณร่องน้ำจาบัง เป็นจุดที่ไม่ควรพลาด ในการมาเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะแห่งนี้ ท่านจะสามารถตื่นตาตื่นใจ กับการดำน้ำตื้น ชมธรรมชาติใต้น้ำที่นี่ อีกทั้งยังมีเกาะหินงาม ที่ไม่ว่าใครที่มาก็ต้องแวะเช็คอินที่นี่ หินที่มีรูปร่างโค้งมน และมีลวดลายต่างกัน ตามธรรมชาติสรรสร้าง การท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ จะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเปิดโอกาสให้ท่าน ได้สัมผัสกับความงดงาม ของโลกใต้ทะเลที่น่าทึ่ง การดำน้ำที่เกาะหลีเป๊ะจะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจ และต้องการกลับมายือนอีกครั้ง

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน

08.30 ออกเดินทางไปยังจุดนัดพบ บริเวณท่าเรือ
09.30 ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ เกาะหิน’งาม
10.00 เดินทางถึงเกาะหินงาม ชายหาดที่มีก้อนหินสีดำ ซึ่งมีลวดลายและรูปทรงต่างๆ เมื่อถูกน้ำหินจะเป็นมันแวววาวงดงาม
10.30 ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำตื้น บริเวณหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำที่มีประการังสมบูรณ์ และสัตว์ทะเลหลายชนิด
11.00 เดินทางต่อไปยังร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำตื้นสุดฮิต ตื่นตาตื่นใจกับประการังเจ็ดสี กลุ่มปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลสวยงามมากมาย
12.00 เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะยาง ดำน้ำชมปะการังผักกาด ซึ่งเป็นปะการังแข็งลักษณะคล้ายผักกาด ปะการังเขากวาง และปลาสวยงามตามแนวปะการังมากมาย
13.00 เดินทางถึงหาดทรายขาว เกาะราวี แวะรับประทานอาหารกลางวัน เมนูไทยแบบเซ็ทปิคนิค หลังอาหารกลางวัน ท่านสามารถพักผ่อน เดินเล่นชายหาดที่ขาวเนียนละเอียด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
14.30 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะอาดัง อ่าวเรือใบ ชายหาดที่กว้างยาว น้ำใสสะอาด พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด หรือดำน้ำตื้นชมปลาและปะการังมากมาย
15.00 เดินทางกลับถึงเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนใน

โปรแกรมนี้รวม

1. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
2. อาหาร 1 มื้อ
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง