Skip to content

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนในและนอก เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนในและนอก เรือหางยาว Highlight : ทัวร์เที่ยวคุ้ม ครบ ต้องจองทริปนี้ 4 เกาะทะเลโซนใน เกาะราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง และอีก 4 เกาะทะเลโซนนอก เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะรอกลอย อ่าวกำนัน

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนในและนอก

08.30 ออกเดินทางไปยังจุดนัดพบ บริเวณท่าเรือ
09.00 ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ
10.00 เดินทางถึงเกาะหินซ้อน เกาะที่มีก้อนหินขนาดใหญ่มาก รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สองก้อนซ้อนทับกันอย่างน่าอัศจรรย์ ดำน้ำบริเวณรอบๆเกาะ ซึ่งจะมีกองหินกระจัดกระจาย ที่เรียกว่า “กองหินเรือดำน้ำ” ชมความงามของประการังมากมาย ที่มีทั้งปะการังอ่อน ปะการังแข็ง ดาวขนนก ดอกไม้ทะเลสีสันสวยงาม และฝูงปลาหลายชนิด
10.30 เดินทางถึง
เกาะไม้ไผ่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดดำน้ำแรก ดำน้ำดูปะการัง และโลกใต้ทะเลที่งดงาม เป็นแหล่งดอกไม้ทะเลที่สมบูรณ์ และหนาแน่น
11.00 
เดินทางถึงอ่าวกำนัน จุดดำน้ำตื้น ที่มีปะการังมากมาย เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังชายผ้า ปะการังขนุน และปะการังโขด นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลสวยงามอีกมากมาย
12.00 ออกเดินทางต่อไปยังเกาะรอกลอย ชมความสวยงามของเกาะรอกลอย เกาะขนาดเล็กที่มีหาดทรายที่สวยงามสีขาวบริสุทธิ์ เนื้อเนียนละเอียดอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเกาะ น้ำทะเลเป็นสีฟ้าอมเขียวอ่อนใส พื้นทรายใต้ทะเลมีความลาดเอียงต่ำ เหมาะแก่การลงเล่นน้ำริมชายหาด
13.00 เดินทางถึงหาดทรายขาว เกาะราวี แวะรับประทานอาหารกลางวัน เมนูไทยแบบเซ็ทปิคนิค หลังอาหารกลางวัน ท่านสามารถพักผ่อน เดินเล่นชายหาดที่ขาวเนียนละเอียด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
14.00 เดินทางถึงจุดดำน้ำเกาะยาง ดำน้ำชมปะการังผักกาด ซึ่งเป็นปะการังแข็งลักษณะคล้ายผักกาด ปะการังเขากวาง และปลาสวยงามตามแนวปะการังมากมาย
14.30 เดินทางต่อไปยังร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำตื้นสุดฮิต ตื่นตาตื่นใจกับประการังเจ็ดสี กลุ่มปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลสวยงามมากมาย
15.00 เดินทางถึงเกาะหินงาม ชายหาดที่มีก้อนหินสีดำ ซึ่งมีลวดลายและรูปทรงต่างๆ อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา (ห้ามเก็บนำออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหิน ที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก 
16.00  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ โซนในและนอก

โปรแกรมนี้รวม

1. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
2. อาหาร 1 มื้อ
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำ
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง