Skip to content

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน NP3202 เล่นสวนน้ำ เดินเล่นเมืองเก่าภูเก็ต

ราคาทัวร์ สำหรับเดินทาง เดือนพฤศจิกายน เท่านั้น

ผู้ใหญ่ 5,490 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน NP3202 Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน NP3202 รวมโรงแรมที่พักพร้อมรถรับส่งสวนน้ำเปิดใหม่ชื่อดัง สวนน้ำอันดามันดา ซึ่งเป็นสวนน้ำที่ได้รับความนิยม ในเครือสวนน้ำวานานาวา โรงแรมตั้งอยู่ไม่ไกลจากโซนตึกเก่าท่านสามารถ ชมเมืองเก่าสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส ทริปนี้ที่แนะนำให้มาในช่วงของวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์จันทร์ เพราะว่าวันอาทิตย์ในเมืองเก่าถนนถลางจะมีตลาดนัดหลาดใหญ่ สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น มีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนเอ็นจอย กินไป ฟังเพลงไป หรือจะถ่ายภาพเกร๋ๆ ครบ จบ ที่นี่เลย ที่สำคัญคืออยู่ใกล้ที่พัก และที่พักใกล้จุดเช๊คอินดังๆของเมืองภูเก็ตอีกด้วย

โปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต NP3202

รับสนามบิน-ส่งที่พัก (-/-/-)

xx.xx  เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตู ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พักของท่าน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
xx-xx ถึงโรงแรมที่พัก เช๊คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต (อาหารเช้า/-/-)

07.30  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (แนะนำให้ลูกค้าขอผ้าขนหนูสระว่ายน้ำที่โรงแรมติดตัวมาด้วยค่ะ)
09.30  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ต
10.30 สนุกสนานกับเครื่องเล่นกว่า 25 ชนิด และในทั้ง 5 ธีมโซน รวมทั้งสไลเดอร์มากมายสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงผู้ใหญ่
xx.xx รับประทานอาหารกลางวันภายในสวนน้ำ ซึ่งมีจุดบริการร้านอาหารทั้งหมด 2 จุดใหญ่ และบาร์ขนมและเครื่องดื่มอีกมากมาย (ลูกค้าชำระเงินเอง)
18.00 เตรียมตัวเดินทางกลับ ทางสวนน้ำมีบริการห้องอาบน้ำ และไดร์เป่าผม ท่านสามารถเลือกดูของฝากที่ระลึกได้ที่จุดทางออก

ซิตี้ทัวร์ - โลมาโชว์ - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
12.00 
เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรม เพื่อออกเดินทางชมเมืองภูเก็ต
12.30 ออกเดินทางชมบรรยากาศอาคารภายในย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ส่วนมาก โดยลักษณะจะเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพล จากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสาน กับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส ที่มีการตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม
13.30 เดินทางถึงสถานที่จัดแสดงโลมาโชว์
14.00 ชมโลมาโชว์ การแสดงน่ารักๆจากน้องโลมาแสนรู้
15.00 เดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อเป็นสิริมงคล หากใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต
16.00 แวะเลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วง ไข่มุก ผ้าบาติก และอื่นๆ
17.00  เดินทางถึงสนามบิน ขอให้ท่านโดยสวัสดิภาพ

**แนะนำท่านควรมีเที่ยวบินขากลับ ตั้งแต่ 18.30 เป็นต้นไป

ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

หมายเหตุ: ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา/ท่าน
Royal Phuket city hotel

5,490

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถเก๋ง)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. บัตรผ่านประตูสวนน้ำ (ไม่รวมผ้าขนหนู และล็อกเกอร์ ลูกค้าสามารถขอผ้าขนหนูจากโรงแรมนำติดตัวไปได้)
 4. บัตรเข้าชมโชว์โลมาแสนรู้
 5. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง