Skip to content

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน เกาะพีพี เกาะไข่

แพ็คเกจทัวร์

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่ 4000 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P2102 Highlight

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือเร็ว (Speedboat) เป็นโปรแกรมยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เพราะเป็นโปรแกรมที่อัดแน่นไปทั้งจุดดำน้ำ จุดถ่ายภาพ แบบไปครบจบทริปเดียวได้เลย ซึ่งจุดที่ได้แวะก็จะมีเช่น อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ โล๊ะซามะ หาดลิง เกาะพีพีดอน เกาะไข่ มีจุดให้เล่นน้ำหลายจุด เรียกไดัว่า โปรแกรมเดียวคุ้มสุดๆ เดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P2102

รับสนามบิน – ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ รอบบ่าย เรือสปีดโบ้ท (-/-/อาหารเย็น)

XX.XX  เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (ท่านควรมีเที่ยวบินมาถึงประมาณก่อน 10.00 น.)
11.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
12.30  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเล ดำผิวน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น บริการท่านด้วยน้ำดื่ม และน้ำอัดลมบนเรือ
13.00  เดินทางถึงเกาะพีพี ชมความงดงามโดยรอบของเกาะพีพีเล อันได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” นำแสดงโดยลีโอนาโด ดีคาปริโอ และอ่าวปิเละ สถานที่ซึ่งมีลักษณะเป็นลากูน และได้รับการขนานนามว่า “สระว่ายน้ำกลางทะเล” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
14.00  แวะเล่นน้ำบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง กลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง ปัจจุบันใช้เป็นที่สัมปทานรังนกนางแอ่นขนาดใหญ่ ชมฝูงปลาสวยงามมากมาย
16.30  ออกเดินทางจากเกาะพีพี ไปยังเกาะไข่ใน
17.00  เดินทางถึงเกาะไข่ใน หรือเกาะแมว ซึ่งเป็นเกาะที่มีแมวจำนวนมากอาศัยอยู่บนเกาะ ท่านสามารถเลือกพักผ่อนที่เก้าอี้ชายหาด หรือดำผิวน้ำท่ามกลางฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน ให้อาหารแมว เจ้าหน้าที่บริการอาหาร และน้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้ ที่จุดบริการ
18.30  เตรียมตัวออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต
19.00  เดินทางถึงท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รับโรงแรม - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

10.00   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
XX.XX  รับลูกค้าจากโรงแรม (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
XX.XX  เจ้าหน้าที่ส่งท่านถึงสนามบิน ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน​

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

4,000

Royal Phuket city Hotel

4,100

Chanalai Hillside Resort

4,450

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรม โซนหาดป่าตอง ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ โดยเรือเร็ว พร้อมอาหารเย็น และอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล และเสื้อชูชีพ
 4. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 5. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย 20 ท่าน (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 2 วัน 1 คืน
P2101 ทัวร์เมืองเก่าภูเก็ต + เกาะไข่
P2102 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่
P2103 ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์ซันเซ็ทคาตามารัน
P2104 ทัวร์ชมภูเก็ตแฟนตาซี + ซิตี้ทัวร์

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 3 วัน 2 คืน
P3201 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + ซิตี้ทัวร์
P3202 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + เกาะไข่
P3203 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ซันเซ็ท + ซิตี้ทัวร์
P3204 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ + อ่าวพังงา + ซิตี้ทัวร์
P3205 ทัวร์เกาะพีพีเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเมืองเก่า
P3206 ทัวร์เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 4 วัน 3 คืน
P4301 ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ ซันเซ้ท + อ่าวพังงา
P4302 ทัวร์เกาะพีพี + ชมเมืองภูเก็ต 
P4303 ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต + เกาะไข่ พักย่านเมืองเก่า