Skip to content

ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์ซันเซ็ทคาตามารัน

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่ 3,650 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P2103 Highlight

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน เรือคาตามารัน (Catamaran) ล่องเรือใบหรู ชมพระอาทิตย์ตก ณ ปลายแหลมพรหมเทพ ดื่มด่ำกับบรรยากาศและแสงทไวไลท์ที่งดงาม ท่านสามารถถ่ายรูปมุมชิคๆ บนเรือใบ ชมความงดงามของเมืองภูเก็ต เที่ยวชมความงดงามของจุดชมวิว และขอพรหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P2103

รับสนามบิน – ซันเซ็ท ดินเนอร์ คาทามารัน (-/-/อาหารเย็น)

XX.XX  เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทเที่ยวบินของท่าน)
XX.XX  เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะเวลาเดินทางถึงโรงแรมประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เครื่องบินแลนด์ดิง และการรับกระเป๋าจากสายพานของลูกค้าค่ะ)
15.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
16.30   ออกเดินทางโดยเรือคาตามารัน มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ เพื่อชมพระอาทิตย์ตก
17.00   ล่องเรือชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกบริเวณแหลมกระทิง และแหลมพรหมเทพ ขณะที่พนักงานเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์, สเต็กไก่และซาซิมิสดๆ
19.00   เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกยามอาทิตย์อัสดง
20.00  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รับโรงแรม - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

10.00   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
XX.XX  รับลูกค้าจากโรงแรม (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
XX.XX  เจ้าหน้าที่ส่งท่านถึงสนามบิน ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน​

ราคาสำหรับลูกค้าเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

3,650

Royal Phuket city Hotel

3,750

Chanalai Hillside Resort

4,100

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรม โซนหาดป่าตอง ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. บัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี โชว์พร้อมอาหารเย็น และรถรับส่ง
 4. ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ พร้อมอาหารกลางวัน และอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล และเสื้อชูชีพ
 5. ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต พร้อมน้ำมัน และคนขับรถ (รถตู้)
 6. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 7. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย 20 ท่าน (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
 8. **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 2 วัน 1 คืน
P2101 ทัวร์เมืองเก่าภูเก็ต + เกาะไข่
P2102 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่
P2103 ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์ซันเซ็ทคาตามารัน
P2104 ทัวร์ชมภูเก็ตแฟนตาซี + ซิตี้ทัวร์

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 3 วัน 2 คืน
P3201 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + ซิตี้ทัวร์
P3202 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + เกาะไข่
P3203 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ซันเซ็ท + ซิตี้ทัวร์
P3204 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ + อ่าวพังงา + ซิตี้ทัวร์
P3205 ทัวร์เกาะพีพีเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเมืองเก่า
P3206 ทัวร์เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 4 วัน 3 คืน
P4301 ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ ซันเซ้ท + อ่าวพังงา
P4302 ทัวร์เกาะพีพี + ชมเมืองภูเก็ต 
P4303 ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต + เกาะไข่ พักย่านเมืองเก่า