Skip to content

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์เริ่มต้น

ผู้ใหญ่ 4,900 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน พร้อมโรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน และรถรับส่ง ด้วยทริปยอดนิยม เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน และจุดถ่ายรูป จุดชมวิวหินเรือใบ เต็มอื่มกับที่เที่ยวจุดดำน้ำ 4 เกาะ ในโซนอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน และหากท่านโชคดี ยังสามารถพบเจอกับน้องเต่าทะเล มาสคอทของทริปเกาะสิมิลัน ที่มักจะมาว่ายน้ำ โชว์ตัวให้เหล่านักท่องเที่ยวได้พบเห็น และถ่ายรูปด้วยอยู่บ่อยๆ

โปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน

รับสนามบิน-ส่งที่พัก (-/-/-)

xx.xx เจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่สนามบิน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟลท์บินของลูกค้า)
xx.xx ถึงโรงแรมที่พัก เช๊คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือสปีดโบ๊ท (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/-)

06.00  เจ้าหน้าที่รอรับที่ล๊อบบี้โรงแรม 
08.00  เดินทางมาถึงท่าเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
08.45  ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยสปีดโบ้ท
10.00  ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่ฮันนีมูนเบย์ ณ เกาะ 5
11.00  แวะดำน้ำตื้นของอ่าวปรินเซส และชมทัศนียภาพของท้องทะเลที่ เกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยงแบบไทยบุฟเฟต์ริมชายหาด
13.30  ดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ ที่้เกาะบางู (เกาะ 9)
14.15  เดินทางถึงอ่าวโดนัลดัค ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
16.30  มาถึงยังท่าเรือ เจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่ท่าเรือ เพื่อนำท่านกลับยังโรงแรมที่พัก
18.30  เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช็คเอ้าท์ - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

xx-xx รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
xx-xx 
เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรมส่งลูกค้าไปยังสนามบิน เดินทางกลับอย่างปลอดภัย (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทบินของลูกค้านะคะ)
xx-xx  เดินทางถึงสนามบิน ขอให้ท่านโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

หมายเหตุ: ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา/ท่าน
Ashlee plaza hotel

4,900

Foto hotel

5,300

Chanalai Hillside Resort

5,800

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถเก๋ง)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เรือสปีดโบ๊ท
 4. อาหารเช้า 2 มื้อ
 5. อาหารเที่ยง 1 มื้อ
 6. อุปกรณ์ดำน้ำสนอคเกิล เสื้อชูชีพ 
 7. มัคคุเทศน์ (เฉพาะทัวร์ทะเล)
 8. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง