Skip to content

ทัวร์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่ 3900 บาท

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

ทัวร์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน Highlight

แพคเกจที่คุ้มค่าสำหรับทุกท่านที่ มีเวลาไม่มาก แต่อยากเที่ยวมาก ทางเราได้จัดทริปให้ทุกท่านในราคาเย้ายวนกระเป๋าสั่นให้เลยทีเดียว โดยที่เรามีเงื่อนไขเดียวคือลูกค้าพาตัวเองมาให้ถึงจังหวัดภูเก็ตให้ได้ ที่เหลือเราจะดูแลท่านเอง เป็นคอนเซ็ปง่ายๆที่อยากให้ทุกคนได้เที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแม้คุณจะมีเวลาน้อยแค่ไหนก็ตามเราจะจัดทริปดีๆให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนให้ได้ไปเที่ยวกับเรานะคะ

โปรแกรมทัวร์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

รับสนามบิน - ส่งท่านที่โรงแรมที่พัก

xx-xx  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่สนามบิน
xx-xx   ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว

07.30  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
10.00   สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะรายา หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
13.00  ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ เช่น บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง ซีวอล์คเการ์ หรือดำน้ำสกูบ้า (ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ที่บนเกาะชำระค่าใช้จ่ายเองค่ะ)
15.00  ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
xx-xx มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางไปสนามบิน
xx-xx ถึงสนามบินอย่างปลอดภัย

รูปภาพทัวร์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะเฮ ซันเซ็ท เรือคาตามารัน

แพคเก็จนี้รวม

1. มัคคุเทศก์
2. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
3. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

แพคเก็จนี้รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้