Skip to content

ทัวร์เกาะพีพี 2 วัน 1คืน นอนบนเรือ

คนไทย ราคาพิเศษ

Highlight : ทัวร์เกาะพีพี 2วัน 1คืน นอนบนเรือ

ตารางการเดินทาง

07.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือแหลมหงา
08.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเล ดำน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น บริการท่านด้วยน้ำดื่ม และน้ำอัดลมบนเรือ
10.00 เดินทางถึงเกาะพีพีดอน แวะเล่นน้ำ ที่จุดดำน้ำอ่าวลิง ชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลานานาชนิด
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารริมหาดบนเกาะพีพีดอน
13.30  เช็คอินเข้าห้องพักบนเรือ MV เจ้าหน้าที่ไกด์แนะนำรายละเอียดโปรแกรม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยบนเรือ
15.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่1 บริเวณหินแพหน้าเกาะพีพีดอน ชมความงามของปะการังหลากหลายชนิดที่ขึ้นบรืเวณกองหินเหล่านี้
16.30  พนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างระหว่างเรือแล่น ชมความงดงามโดยรอบของเกาะพีพีดอน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
18.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่2 ดำน้ำกลางคืน บริเวณหน้าอ่าวลิง (สำหรับขั้น Advance เท่านั้น)
19.30  รับประทานอาหารมื้อค่ำแบบบาร์บีคิว กุ้งกระทะ บนเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแจ้งกำหนดเวลาเช้า
07.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่3 บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล ชมความงดงามของปะการัง และปลาสวยงามนานาชนิด
08.30  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำนึ่งสไตล์ภูเก็ต
10.30  เดินทางถึงจุดดำน้ำจุดที่4 บริเวณเรือหลวงเกล็ดแก้ว ชมความงามของฝูงปลานับแสนตัวที่ว่ายอยู่เหนือซากเรือหลวง
11.30   อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันเมนูซีฟู้ด ก่อนเช็คเอาท์เดินทางกลับ
13.00  เปลี่ยนไปขึ้นเรือเร็ว เพื่อออกเดินทางชมความงดงามโดยรอบของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แวะเล่นน้ำที่อ่าวปิเล๊ะ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “สระว่ายน้ำกลางทะเล
15.00  เดินทางถึงเกาะไข่ใน ท่านสามารถเลือกพักผ่อนที่เก้าอี้ชายหาด หรือดำผิวน้ำ ให้อาหารปลา ที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน เจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม และผลไม้ ที่จุดบริการประจำกลุ่ม
16.30   ออกเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต
17.00   เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะพีพี 2วัน 1คืน นอนบนเรือ

โปรแกรมนี้รวม

1.  รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 4 มื้อ (เช้า 1 มื้อ, กลางวัน 2 มื้อ, เย็น 1 มื้อ)
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง