Skip to content

ทัวร์เกาะพีพี Sea Angel

แพ็คเกจทัวร์

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะพีพี Sea Angel Highlight : ตื่นเช้าพร้อมความสดใสไปเที่ยวทริปเกาะพีพี ล่องเรือชม อ่าวมาหยา อ่าวปีเล๊ะ ชมความงามของชายหาดขาวสะอาด น่าสัมผัส ลงสปีดโบ๊ทไป ดำน้ำ ดูปลานานาชนิด และปะการังหลากหลายสีสันใต้ท้องทะเล ที่เกาะพีพี ไม่ว่าจะเป็นปลาเสือ และปลาการ์ตูนที่ท่านอาจพบเห็นได้ในบริเวณเกาะพีพีเลนี้ ต่อด้วยรับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะพีพีดอน หลังจากรับประทานอาหาร เดินเที่ยวชมรอบเกาะ หรือชมชายหาดอ่าวโล๊ะดาลัม ซื้อของฝากเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะพีพี Sea Angel

07.00     รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเกาะสิเหร่
08.00    เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถขึ้นเรือ และเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัย บนเรือมีจุดบริการน้ำดื่ม น้ำอัดลม ชา และ กาแฟ
08.30    ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) ไปยังเกาะพีพีดอน ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรณีเรือเฟอร์รี่ จะไม่ได้เข้าไปชมด้านในของอ่าวมาหยาค่ะ)
10.30    เดินทางจากเกาะพีพีดอน เปลี่ยนลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อไปยังจุดดำน้ำ เมื่อถึงจุดดำน้ำ พนักงานให้บริการเสื้อชูชีพและหน้ากากดำน้ำ สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัย
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทย ที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังจากรับประทานอาหาร ท่านสามารถเดินเล่นบนเกาะ เลือกซื้อของฝาก เล่นน้ำชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก
14.30   พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต เจ้าหน้าที่บริการผลไม้บนเรือพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเลแบบเต็มอิ่ม
16.30   เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.30   เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะพีพี เรือซีแองเจิล

โปรแกรมนี้รวม

1.  รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. เรือนำเที่ยว และเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมไม่นี้รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากลูกค้าของเรา