Skip to content

ทัวร์เกาะพีพี วิวพอยท์ สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เกาะไม้ท่อน วิวพอยท์ Highlight : เป็นโปรแกรมสุดพิเศษที่คุ้มค่ามากๆ ของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นโปรแกรมที่อัดแน่นไปทั้งจุดดำน้ำ จุดถ่ายภาพ แบบไปครบจบทริปเดียวได้เลย ซึ่งจุดที่ได้แวะก็จะมีเช่น อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง หาดลิง เกาะพีพีดอน เกาะไข่ เกาะไม้ท่อน วิวพอยท์ มีจุดให้เล่นน้ำหลายจุด เรียกไดัว่า โปรแกรมเดียวคุ้มสุดๆ เรียกว่าไม่สามารถหาแบบนี้ได้ที่ทริปไหนเลย

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะพีพี วิวพอยท์ สปีดโบ้ท

07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ เกาะสิเหร่
08.30 เดินทางถึงท่าเรือ หลังจากเช็คอิน รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม ชากาแฟและฟังคำแนะนำเที่ยวกับโปรแกรมโดยมัคคุเทศน์
09.00 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว ไปยังเกาะไม้ท่อน สนุกสนานกับการดำน้ำตื้นดูแนวปะการังที่สวยงามและปลานานาชนิด
11.00 เดินทางเข้าสู่อ่าวมาหยา เยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นหาดที่มีชื่อเสีงระดับโลก อ่าวโล๊ะซะมะ เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำ ในสระว่ายน้ำกลางทะเลสีมรกตที่ปิเละลากูนและมีฟรีกิจกรรม เช่น คายัคใสและแพดเดิลบอร์ด หรือลูกค้าสามารถใช้บริการเรือหางยาว(บริการเสริมมีค่าใช้จ่าย) แวะถ่ายรูปที่ถ้ำไวกิ้ง
13.00  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัะยาศัยบนหาดทรายขาว เดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะพีพีดอน หรือจะเยี่ยมชม ณ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวต้นไทรและอ่าวโล๊ะดาลำ ที่ติดอันดับความสวยงามระดับโลก
16.10 เดินทางถึงหาดลิง ชมฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่บนเกาะเล่นกับนักท่องเที่ยว และเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น ดูปะการังใต้ทะเลอันดามัน
17.15 เดินทางถึง เกาะไข่ ท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาดทรายขาว หรือว่ายน้ำ ถ่ายรูปท่ามกลางฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน
18.30  เดินทางกลับถึงท่าเรือ ภูเก็ตพร้อมความประทับใจ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรม ทัวร์เกาะพีพี วิวพอยท์ สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความประทับใจจากลูกค้าของเรา