Skip to content

ทัวร์เกาะพีพีเล เกาะไม้ไผ่ เรือหางยาว (ออกจากพีพีดอน)

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะพีพีเล เกาะไม้ไผ่ เรือหางยาว Highlight : ทัวร์ทัวร์เหมาลำ ครึ่งวัน เรือหางยาว พร้อมพร็อพตกแต่งหัวเรือ สำหรับถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึกความประทับใจ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่ง และอ่าวต่างๆ บริเวณเกาะพีพีเล และเกาะไม้ไผ่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม เที่ยวชมอ่าวมาหยา ชายหาดที่สวยที่สุด จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เล่นน้ำอ่าวปิเล๊ะลากูน ด้วยหน้ากากสนอกเกิ้ล และเสื้อชูชีพ ที่เตรียมพร้อมบริการทุกท่าน ล่องเรือชมถ้ำไวกิ้ง และอ่าวลิง เรือหางยาวหนึ่งลำ สำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 1-6 ท่าน ไม่ว่าจะมากับครอบครัว มากับเพื่อน หรือมากับคนรู้ใจก็ตอบโจทย์ทุกคน ออกเดินทาง 2 รอบ ทุกวัน 08.00-14.00 / 12.00-18.00

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะพีพีเล เกาะไม้ไผ่ เรือหางยาว

ช่วงเช้า
08.00 
ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวต้นไทร โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ไผ่
08.30 เดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางทิศเหนือ ของเกาะพีพีดอน และมีชายหาดที่ขาวเนียนละเอียดทอดยาว สนุกสนานกับการเล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 เดินทางชมความงดงาม โดยรอบของเกาะพีพีเล อันได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ จากจุดนี้ท่านสามารถเดินต่อไปยังอ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” นำแสดงโดยลีโอนาโด ดีคาปริโอ 
11.00 ออกเดินทางถึงอ่าวปิเล๊ะลากูน ซึ่งถูกเรียกกันว่า สระว่ายน้ำกลางทะเล ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความงดงาม และมีน้ำใสดุจดังกระจกตลอดทั้งปี
12.00 หลังจากนั้น ล่องเรือชมถ้ำไวกิ้ง กลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง ปัจจุบันใช้เป็นที่สัมปทานรังนกนางแอ่นขนาดใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.30 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดลิง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
13.00 กิจกรรมดำน้ำตื้น บริเวณหน้าเกาะ โดยใช้หน้ากากสน็อกเกิ้ล ชมความงามของสัตว์น้ำ และปะการังใต้ท้องทะเล
14.00 เดินทางกลับถึงยังท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

ช่วงบ่าย
12.00 ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวต้นไทร โดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ไผ่
12.30 เดินทางถึงเกาะไม้ไผ่ ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางทิศเหนือ ของเกาะพีพีดอน และมีชายหาดที่ขาวเนียนละเอียดทอดยาว สนุกสนานกับการเล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 เดินทางชมความงดงาม โดยรอบของเกาะพีพีเล อันได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ จากจุดนี้ท่านสามารถเดินต่อไปยังอ่าวมาหยา ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” นำแสดงโดยลีโอนาโด ดีคาปริโอ 
15.00 ออกเดินทางถึงอ่าวปิเล๊ะลากูน ซึ่งถูกเรียกกันว่า สระว่ายน้ำกลางทะเล ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความงดงาม และมีน้ำใสดุจดังกระจกตลอดทั้งปี
16.00 หลังจากนั้น ล่องเรือชมถ้ำไวกิ้ง กลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง ปัจจุบันใช้เป็นที่สัมปทานรังนกนางแอ่นขนาดใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
16.30 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดลิง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
17.00 กิจกรรมดำน้ำตื้น บริเวณหน้าเกาะ โดยใช้หน้ากากสน็อกเกิ้ล ชมความงามของสัตว์น้ำ และปะการังใต้ท้องทะเล
18.00 เดินทางกลับถึงยังท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะพีพีเล เกาะไม้ไผ่ เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1.เซทตกแต่งหัวเรือ
2. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
3. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
4. เซิร์ฟบอร์ด
5. ประกันภัย(พรบ.เรือหางยาว)

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง