Skip to content

L202 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ เกาะไข่ และ เกาะเฮ

ราคาทัวร์ สำหรับเดินทาง เดือนตุลาคม เท่านั้น

ผู้ใหญ่ 2,790 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

L201 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ทริปสั้นๆ เที่ยวได้แม้วันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ รวมโรงแรมที่พัก พร้อมรถรับส่ง เที่ยว 2 โปรแกรมสุดฮิต เกาะไข่ 3 เกาะ ทัวร์ครึ่งวัน และเกาะเฮ ทัวร์เกาะใกล้ จังหวัดภูเก็ต นั่งเรือเร็วออกจากท่าเรือภูเก็ต เพียง 15-20 นาที ในแต่ละวัน ก็สามารถเดินทางถึงเกาะ ท่านสามารถใช้เวลา ท่องเที่ยว ดำน้ำ ชมปะการังสวยๆ ใต้ท้องทะเลได้ อีกทั้งสามารถ สนุกสนานกับเครื่องเล่น กิจกรรมทางน้ำ โปรแกรมนี้แนะนำให้ลูกค้ามีไฟล์ทบินขากลับหลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ

โปรแกรม L202 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต

รับสนามบิน - ทัวร์เกาะไข่ ครึ่งวัน เรือสปีดโบ้ท (-/-/-)

xx.xx  เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตู ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พักของท่าน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
xx-xx ถึงโรงแรมที่พัก เช๊คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
13.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
13.30  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมท่ามกลางฝูงปลา ที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวท่าน หรือ พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
14.30  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นุ้ย เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังที่มีความงดงาม และปลาสวยงามนานาชนิด
16.00  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก เลือกพักผ่อนบนชายหาดขาวละเอียด สนุกสนานกับการดำผิวน้ำชมปะการัง เพลิดเพลินกับการชมปลาการ์ตูน และปลาสวยงามนานาชนิด
17.30  เดินทางกลับท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ทัวร์เกาะเฮ เรือสปีดโบ้ท - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/-)

07.30  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์)
07.30  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน สามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด ท่านสามารถเลือกกิจกรรมทางน้ำได้ เช่น บานาน่าโบ้ท, พาราเซลลิ่ง, ซีวอล์คกิ้ง และ ดำน้ำลึก(สกูบ้า)
12.30  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
14.00  ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
14.30  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับสนามบินภูเก็ต
16.00  เดินทางถึงสนามบิน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2วัน 1คืน​

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Patong

2,790

Chanalai Hillside Karon

2,990

Diamond Cottage Karon

3,090

Bhukitta Hotel Phuket

3,090

Sleep With Me Patong

3,190

Royal Phuket City

3,350

Namaka Resort Kamala

3,550

The Charm Resort Patong

3,790

จองทัวร์ภูเก็ต กับไลลา ภูเก็ตชิลล์

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถเก๋ง)
 2. ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์เกาะไข่ 3 เกาะ ครึ่งวันบ่ายเรือสปีดโบ๊ท พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
 4. ทัวร์เกาะเฮ เรือสปีดโบ๊ท พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
 5. มัคคุเทศน์ (เฉพาะทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง