Skip to content

L203 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ล่องเรือดินเนอร์ ชมเมืองภูเก็ต

ราคาทัวร์ สำหรับเดินทาง เดือนตุลาคม เท่านั้น

ผู้ใหญ่ 3,090 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

L203 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน พร้อมที่พัก และรถรับส่ง ล่องเรือครุยซ์สุดหรู ทานอาหารมื้อเย็น และชมเมืองภูเก็ตก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรม L203 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต

รับสนามบิน - ล่องเรือครุยซ์ ดินเนอร์ (-/-/อาหารค่ำ)

xx.xx  เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตู ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พักของท่าน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
xx-xx ถึงโรงแรมที่พัก เช๊คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเรือ พร้อมเครื่องดื่ม เวลคัมดริ้งค์
16.45  ออกเดินทางจากท่าเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ ท่านสามารถถ่ายรูปสวยๆ ที่จุดต่างๆบนเรือครุยซ์ กับวิวแหลมพันวา และแสงอาทิตย์อัสดง สีพาสเทลสวยงาม
18.00  ได้เวลา รับประทานอาหารค่ำบนเรือ ท่านสามารถเลือกอาหาร จากเมนูพิเศษบนเรือ
18.15  ดื่มด่ำกับบรรยากาศ การรับประทานอาหารค่ำบนเรือ พร้อมฟังดนตรีสด สุดโรแมนติกบนเรือครุยซ์
18.30  ดื่มด่ำบรรยากาศ ไปกับค่ำคืน ที่แสนจะอบอุ่น สนุกสนาน และโรแมนติก
19.30 เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ชมเมืองภูเก็ต - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

xx-xx รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
xx-xx 
เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ล็อบบี้โรงแรมส่งลูกค้าไปยังสนามบิน เดินทางกลับอย่างปลอดภัย (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทบินของลูกค้านะคะ)
– ออกเดินทาง ชมบรรยากาศอาคาร ภายในย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ส่วนมาก โดยลักษณะจะเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพล จากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสาน กับตะวันตกหรือที่เรียก
ชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศของตัวเมืองภูเก็ต จากจุดชมวิวเขารัง
 แวะเลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วง ไข่มุก ผ้าบาติก และอื่นๆ
 เดินทางถึง วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อเป็นสิริมงคล หากใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ต แล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต
xx.xx  เดินทางถึงสนามบิน ขอให้ท่านโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1คืน​

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Patong

3,090

Chanalai Hillside Karon

3,250

Diamond Cottage Karon

3,350

Bhukitta Hotel Phuket

3,390

Sleep With Me Patong

3,490

Ashlee Plaza Patong

3,650

Royal Phuket City

3,850

The Charm Resort Patong

4,090

จองทัวร์ภูเก็ต กับไลลา ภูเก็ตชิลล์

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถเก๋ง)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทริปดินเนอร์ เรือครุยซ์
 4. ทริปซิตี้ทัวร์ภูเก็ต
 5. มัคคุเทศน์ (เฉพาะทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง