Skip to content

P203 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ชมภูเก็ตแฟนตาซี ซิตี้ทัวร์

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่ 3,990 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

P203 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ชมความงดงามของเมืองภูเก็ต เที่ยวชมความงดงามของจุดชมวิว และขอพรหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P203

รับสนามบิน – ภูเก็ตแฟนตาซี (-/-/อาหารเย็น)

XX.XX  เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทเที่ยวบินของท่าน)
XX.XX เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะเวลาเดินทางถึงโรงแรมประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เครื่องบินแลนด์ดิง และการรับกระเป๋าจากสายพานของลูกค้าค่ะ)
17.00 เจ้าหน้าที่รอรับที่โรงแรมที่พักของท่าน
17.30  เดินทางถึงภูเก็ตแฟนตาซี กรุณาแสดงวอชเชอร์จองล่วงหน้า ติดต่อรับบัตรที่ช่องขายบัตร
18.00  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ ที่ห้องอาหารมโนราห์ทอง
19.45  แวะชมการแสดงอุ่นเครื่อง ณ เวที “วีว่าบางกอก”
21.00  เข้าชมการแสดง แสง สี เสียง สุดตระการตา ณ โรงละครวังไอยรา เรื่อง เจ้าชายแห่งเมืองกมลา และช้างวิเศษไอยราคู่ใจ
22.30  เจ้าหน้าที่รถรอรับท่านที่ประตูทางออก เพื่อนำท่านเดินทางกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

11.30   รับลูกค้าจากโรงแรม (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
12.00   แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ลูกค้าชำระเงินเอง)
13.30   ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของตัวเมืองภูเก็ต จากจุดชมวิวเขารัง
14.00   เดินเที่ยวชมถ่ายรูปถนนถลาง ถนนสายวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
15.00   แวะเลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วง ไข่มุก ผ้าบาติก และอื่นๆ
16.00   เดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อเป็นสิริมงคล หากใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต
17.00   เดินทางถึงจุดชมวิวสามอ่าวแบบ ระจันทร์เสี้ยว” เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยมเช่นเดียวกับแหลมพรหมเทพ นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่ก่อนไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ
18.00   ออกเดินทางต่อไปยังแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวย สุดแสนจะโรแมนติก ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย
19.30  เจ้าหน้าที่ส่งท่านถึงสนามบิน ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน​

ราคาสำหรับลูกค้าเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

3,990

Chanalai Hillside Resort

4,150

Diamond Cottage Resort&Spa

4,250

Bhukitta Resort&Spa

4,290

Sleep With Me Hotel

4,390

Royal Phuket city Hotel

4,550

Namaka Resort

4,750

The Charm Resort

4,990

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

บัตรภูเก็ตแฟนตาซี

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรม โซนหาดป่าตอง ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. บัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี โชว์พร้อมอาหารเย็น และรถรับส่ง
 4. ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต พร้อมน้ำมัน และคนขับรถ (รถตู้)
 5. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ 

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย 20 ท่าน (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 2 วัน 1 คืน
P2101 ทัวร์เมืองเก่าภูเก็ต + เกาะไข่
P2102 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่
P2103 ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์ซันเซ็ทคาตามารัน
P2104 ทัวร์ชมภูเก็ตแฟนตาซี + ซิตี้ทัวร์

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 3 วัน 2 คืน
P3201 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + ซิตี้ทัวร์
P3202 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + เกาะไข่
P3203 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ซันเซ็ท + ซิตี้ทัวร์
P3204 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ + อ่าวพังงา + ซิตี้ทัวร์
P3205 ทัวร์เกาะพีพีเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเมืองเก่า
P3206 ทัวร์เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 4 วัน 3 คืน
P4301 ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ ซันเซ้ท + อ่าวพังงา
P4302 ทัวร์เกาะพีพี + ชมเมืองภูเก็ต 
P4303 ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต + เกาะไข่ พักย่านเมืองเก่า