Skip to content

P204 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ดำน้ำ ตกปลา เกาะเฮ ชมเมืองภูเก็ต

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่ 4,790 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

P204 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต Highlight

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ตกปลา ดำน้ำ เกาะเฮ โดยเรือหางยาว ชมความงดงามของเมืองภูเก็ต เที่ยวชมความงดงามของจุดชมวิว และขอพรหลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P204

รับสนามบิน – ทัวร์ตกปลา เกาะเฮ (-/-/-)

xx.xx เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไฟล์ทเที่ยวบินของท่าน)
xx.xx เดินทางถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ระยะเวลาเดินทางถึงโรงแรมประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เครื่องบินแลนด์ดิง และการรับกระเป๋าจากสายพานของลูกค้าค่ะ)
12.00 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือราไวย์
13.00 เดินทางถึงหาดราไวย์ ลูกค้าเช็คอิน ขึ้นเรือหางยาว บริการน้ำดื่มภายในเรือ
14.00 ออกเดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ 
14.30 เดินทางถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ลูกค้าชำระเงินค่าขึ้นเกาะได้ที่บนเกาะเอง ท่านละ 100 บาท)
15.00 สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ ที่บนเกาะเฮ (ลูกค้าสามารถสอบถามราคาเครื่องเล่นได้ที่บนเกาะ)
16.00 ออกเดินทางต่อไปเพื่อทำกิจกรรมตกปลา และสนุกสนานกับการดำน้ำตื้น บริเวณหน้าเกาะเฮ 
17.00 เดินทางถึงท่าเรือราไวย์ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 รับลูกค้าจากโรงแรม (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
09.00 ออกเดินทาง ชมบรรยากาศอาคารภายในย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ส่วนมาก โดยลักษณะจะเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพล จากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสาน กับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส ที่มีการตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม เหมาะกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึก
10.00 ชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของตัวเมืองภูเก็ต จากจุดชมวิวเขารัง
12.00 เดินทางถึงวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อเป็นสิริมงคล หากใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต
13.00 ออกเดินทางต่อไปยังแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวย สุดแสนจะโรแมนติก ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย
14.00 เจ้าหน้าที่ส่งท่านถึงสนามบิน ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน​

ราคาสำหรับลูกค้าเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

4,790

Chanalai Hillside Resort

4,950

Diamond Cottage Resort&Spa

5,050

Bhukitta Resort&Spa

5,090

Sleep With Me Resort

5,190

Royal Phuket city Hotel

5,350

Namaka Resort

5,550

The Charm Resort

5,790

รูปภาพแพ็คเกจทัวร์

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรม โซนหาดป่าตอง ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์เกาะเฮ ดำน้ำ ตกปลา โดยเรือหางยาว และอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล เบ็ดตกปลา และเสื้อชูชีพ
 4. ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต พร้อมน้ำมัน และคนขับรถ (รถตู้)
 5. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย 20 ท่าน (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
 8. **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 2 วัน 1 คืน
P2101 ทัวร์เมืองเก่าภูเก็ต + เกาะไข่
P2102 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่
P2103 ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์ซันเซ็ทคาตามารัน
P2104 ทัวร์ชมภูเก็ตแฟนตาซี + ซิตี้ทัวร์

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 3 วัน 2 คืน
P3201 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + ซิตี้ทัวร์
P3202 ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ + เกาะไข่
P3203 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ ซันเซ็ท + ซิตี้ทัวร์
P3204 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ + อ่าวพังงา + ซิตี้ทัวร์
P3205 ทัวร์เกาะพีพีเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเมืองเก่า
P3206 ทัวร์เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย

แพคเกจทัวร์ + ที่พัก 4 วัน 3 คืน
P4301 ทัวร์ล่องเรือครุยซ์ ซันเซ้ท + อ่าวพังงา
P4302 ทัวร์เกาะพีพี + ชมเมืองภูเก็ต 
P4303 ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต + เกาะไข่ พักย่านเมืองเก่า