Skip to content

L301 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะราชา เกาะเฮ

ราคาทัวร์ สำหรับเดินทางถึงวันที่ 31 ตุลาคม 67

ผู้ใหญ่ 2,990 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

L301 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พร้อมโรงแรมที่พัก และรถรับ-ส่ง รวมทริปดำน้ำ เกาะราชา เกาะเฮ และทัวร์นำเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต โดยรถส่วนตัว ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมตึกเก่า สถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ ไหว้พระขอพร หลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพเลื่อมใส อย่างมากของชาวจังหวัดภูเก็ต

**กรุณาสอบถามที่ว่างกับแอดมิน ก่อนทำการโอนเงิน**

L301 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

รับสนามบิน – ส่งโรงแรม (-/-/-)

xx.xx  เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
xx.xx ถึงโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ เช๊คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ เรือสปีดโบ๊ท (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/-)

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
10.00 สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะรายา หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
13.00 ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ เช่น บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง ซีวอล์คเการ์ หรือดำน้ำสกูบ้า (ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ที่บนเกาะชำระค่าใช้จ่ายเองค่ะ)
15.00 ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
15.30 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
09.00 เจ้าหน้าที่รถรอรับลูกค้าที่โรงแรม เพื่อเดินทางไปชมเมืองภูเก็ต
09.30 เดินทางถึง จุดชมวิวสามอ่าว แบบ”พระจันทร์เสี้ยว” เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยมเช่นเดียวกับแหลมพรหมเทพ นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่ ก่อนไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ
10.00 ออกเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวย สุดแสนจะโรแมนติก ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย
11.00 เดินทางถึง วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่มเพื่อเป็นสิริมงคล หากใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ต แล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต
12.00 เดินทางถึงย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต ชมบรรยากาศถนนและอาคาร ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ส่วนมาก โดยลักษณะจะเป็นตึก ซึ่งสร้างขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพล จากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสาน กับตะวันตกหรือที่เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส ที่มีการตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม เหมาะกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึก
13.00 แวะเลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกไตปลาแห้ง ขนมเต้าส้อ เม็ดมะม่วง ไข่มุก ผ้าบาติก และอื่นๆ
14.00 เดินทางถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ 

ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

2,990

Bhukitta Hotel Phuket

3,790

Namaka Resort Kamala

4,450

รูปภาพแพ็คเกจ

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ทัวร์นำเที่ยวชมเมืองภูเก็ต โดยรถไพรเวท พร้อมคนขับรถ และน้ำมัน
 4. ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ้ท พร้อมอาหารกลางวัน และอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล และเสื้อชูชีพ
 5. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง