Skip to content

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน P3201 ดำน้ำ เกาะราชา เกาะเฮ

ราคาทัวร์ สำหรับเดินทางถึงวันที่ 31 มีนาคมเท่านั้น

ผู้ใหญ่ 5,400 บาท/คน

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน P3201 Highlight

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน P3201 โรงแรมที่พักพร้อมรถรับ-ส่ง และทริปดำน้ำยอดนิยมอย่างเกาะราชา เกาะเฮและเดินเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต เที่ยวแบบเต็มอิ่มจุใจไปทุกจุดเช๊คอินที่เขาว่าดัง
**ราคาดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์การเดินทางในช่วงปีใหม่ และตรุษจีน กรุณาสอบถามแอดมิน**

โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต P3201

รับสนามบิน – ครุยซ์ ชมพระอาทิตย์ตก(-/-/อาหารเย็น) +

xx.xx  เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่ประตู ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต หรือสถานีขนส่ง หรือโรงแรมที่พักของท่าน (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของลูกค้านะคะ)
xx.xx ถึงโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ เช๊คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือวิสิษฐ์พันวา
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเรือ พร้อมเวลคัมดริ้ง
16.45  ออกเดินทางจากท่าเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแหลมพันวา
18.00  ได้เวลาเริ่มทานอาหารค่ำบนเรือ (ลูกค้าชำระเอง)
18.15  ทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมฟังดนตรีสดสุดโรแมนติกบนเรือครุยซ์
18.30  ดื่มด่ำบรรยากาศไปกับค่ำคืนที่แสนจะอบอุ่น สนุกสนานและโรแมนติก
19.30 เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน เพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ เรือสปีดโบ๊ท (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/-)

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
07.30 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
10.00 สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง และปลาสวยงาม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะรายา หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
13.00 ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ เช่น บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง ซีวอล์คเการ์ หรือดำน้ำสกูบ้า (ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ที่บนเกาะชำระค่าใช้จ่ายเองค่ะ)
15.00 ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
15.30 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

เช็คเอาท์ - ส่งสนามบิน (อาหารเช้า/-/-)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (กรุณาเช็คเอาท์และนำกระเป๋าติดตัวมาด้วยนะคะ)
09.00 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน​

โรงแรมที่พัก
ราคา / ท่าน

Ashlee Plaza Hotel Patong

5,400

Royal Phuket city Hotel

5,700

Chanalai Hillside Resort

6,400

รูปภาพแพ็คเกจ

แพคเก็จนี้รวม

 1. รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม / โรงแรม – ท่าเรือ (รถตู้)
 2. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรม Alley hill ในเมืองภูเก็ต ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 3. ล่องเรือครุยซ์ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพันวา (หากต้องการทานอาหารสามารถชำระเพิ่มได้เลยบนเรือ)
 4. ทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ้ท พร้อมอาหารกลางวัน และอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากากสนอกเกิ้ล และเสื้อชูชีพ
 5. มัคคุเทศก์ บนเรือ (เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทะเล)
 6. ประกันอุบัติเหตุ

แพคเก็จนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

เงื่อนไขทัวร์แพคเกจ

 1. แพคเกจทัวร์เป็นราคาสำหรับการเดินทางคนไทย (หากจำนวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่)
 2. มัดจำ 50% ณ วันที่ทำการจอง
 3. ชำระ 100% ก่อนเดินทาง 7 วัน
 4. กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ
 5. กรณีจองแบบวันเดย์ทริป ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริง 
 6. กรณีจองแบบแพ็คเกจ ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ
 7. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ควรจองล่วงหน้า 7 วัน
  **  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง