Skip to content

ทัวร์เกาะสิมิลัน Fantastic เรือเร็ว

ราคาทัวร์รวมรถรับส่ง

ผู้ใหญ่ 1890 บาท | เด็ก 1590 บาท

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

ทัวร์เกาะสิมิลัน Fantastic สปีดโบ้ท Hilight

ทัวร์เกาะสิมิลัน Fantastic เรือเร็ว (Speedboat) สิมิลัน เป็นภาษายาวี ซึ่งแปลว่า “เก้า” ค่ะ ซึ่งมาจากจำนวนของเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดที่มารวมกันเป็น หมู่เกาะสิมิลัน นั่นเอง ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ที่นี่ยังได้รับการขนานนามให้เป็น สวรรค์ของนักดำน้ำ อีกแห่งในไทยเลยทีเดียว เกาะสิมิลันเลื่องชื่อในเรื่องการมาดำน้ำ ดูน้องเต่าทะเล ซึ่งที่นี่สามารถที่จะพบน้องเต่า ว่ายน้ำดุกดิกๆกับเราค่อนข้างง่ายมาก รับรองว่าไปแล้วประทับใจไม่มีลืมแน่นอนค่ะ

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะสิมิลัน Fantastic

06.00  รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือทับละมุ จังหวัดพังงา
08.00  เดินทางมาถึงท่าเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
08.45  ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยสปีดโบ้ท
10.00  ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่ ฮันนีมูนเบย์เกาะ 5
11.00  แวะดำน้ำตื้นของ อ่าวปรินเซส และชมทัศนียภาพของท้องทะเลที่ เกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยงแบบไทยบุฟเฟต์ริมชายหาด
13.30  ดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ ที่้เกาะบางู (เกาะ 9)
14.15  เดินทางถึงอ่าวโดนัลดัค ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบ ซึ่งเสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
16.30  มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.30  ถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพ ทัวร์สิมิลัน Fantastic สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. ค่าเข้าชมอุทยาน และท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
2.. อาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
3.. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.รถรับ-ส่งที่พัก ท่าเรือ มีค่าบริการเพิ่มเติม

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง