Skip to content

ทัวร์ซันเซ็ท ดินเนอร์ เรือคาตามารัน

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์ซันเซ็ทดินเนอร์ เรือคาตามารัน Highlight : เตรียมตัวให้พร้อม ล่องเรือคาตามารัน รับความสดชื่น ชมพระอาทิตย์ตก พร้อมรับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์, สเต็กไก่, และซาซิมิสดๆ ชวนท่านจูงมือคนพิเศษ มาดื่มด่ำกับบรรยากาศ แห่งความโรแมนติก กับท้องทะเลยามเย็นสวยๆ ที่มีแสงพระอาทิตย์ กำลังจะลับขอบฟ้า ส่องเป็นสีส้มแดง ตัดกับท้องฟ้าเปลี่ยนสี แบบทไวไลซ์ สีฟ้าอมม่วง ณ บริเวณปลายแหลมพรหมเทพ และแหลมกระทิง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ใกล้ชิดกับบรรยากาศ สุดชิลล์กว่าใคร

ตารางการเดินทาง ทัวร์ซันเซ็ท ดินเนอร์ เรือคาตามารัน

15.00  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
16.00  เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอิน ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
16.30  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือคาตามารัน มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ เพื่อชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปสวยๆบนเรือ พร้อมกับบรรยากาศ แสงพระอาทิตย์กำลังจะตก
17.00  ล่องเรือชมทัศนียภาพ ระหว่างพระอาทิตย์ตก บริเวณแหลมกระทิง และแหลมพรหมเทพ ขณะที่พนักงานเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์, สเต็กไก่, และซาซิมิสดๆ
19.00  เพลิดเพลินกับ การรับประทานอาหาร พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ สุดแสนโรแมนติก ยามอาทิตย์อัสดง ระหว่างกำลังแล่นเรือกลับ มายังท่าเทียบเรือ
20.00  เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์ซันเซ็ท ดินเนอร์ เรือคาตามารัน

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พัก ในเขตป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยว ตามระบุในรายการ
3. เสื้อชูชีพ
4. อาหาร 1 มื้อ
5. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
6. มัคคุเทศก์ทางทะเล
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ
3. หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทาง ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
4. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เต็มจำนวน เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้
7. ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทาง จะต้องทำเป็นหนังสือ ลายลักษณ์อักษร