Skip to content

ทัวร์เกาะสุรินทร์ Sea Star สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะสุรินทร์ Sea Star สปีดโบ้ท Highlight :

ทัวร์เกาะสุรินทร์ โดยเรือสปีดโบ้ท ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ ที่มีความงดงาม ของปะการังทะเลน้ำตื้นมากที่สุด ท่านจะได้พบกับ ครอบครัวน้องปลานีโม่ ปลาการ์ตูนสีสันสดใส แหวกว่ายและซ่อนแอบ อยู่ภายในสวนดอกไม้ทะเล และปะการังอ่อนมากมาย นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวมอแกน (Sea Gypsy) กลุ่มคนพื้นเมือง ชุมชนชาวน้ำ หรือชาวเลที่อาศัยอยู่กับท้องทะเล บนเกาะสุรินทร์ มานานกว่าร้อยปี เลือกซื้อของฝาก สินค้า Hand made จากหมู่บ้านชาวมอแกน เป็นที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และเครื่องประดับจากหิน และเปลือกหอย เป็นต้น

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะสุรินทร์ Sea Star

05.00  รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา
08.00  เดินทางมาถึงท่าเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09:00  ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี สู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาดใหญ่ ปลอดภัยด้วยชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน
10:00  เดินทามาถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวแม่ยาย และ อ่าวเต่า สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นบริการของอุทยานฯ ให้บริการแบบเซ็ตโต๊ะ (ร่วมทานกับบุคคลอื่น) พนักงานคอยบริการ
13:00  ออกเดินทางต่อไปดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวผักกาด และ เกาะตอรินลา
14.30 
เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวมอแกน (Sea Gypsy) ชาวทะเลที่เติบโต และอาศัยอยู่บนเกาะ ชมวิถีชีวิต และการดำรงชีพด้วยการจับปลา และสัตว์ทะเลเป็นอาหาร เลือกซื้อของฝากที่ระลึก
15:30  ออกเดินทางกลับจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
17:00  มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านที่ท่าเรือ ท่านสามารถอาบน้ำล้างตัว และรับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
19.00  ถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์สุรินทร์ Sea Star

โปรแกรมนี้รวม

1.  ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
2. อาหาร 1 มื้อ
3. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
4. เสื้อชูชีพ และหน้ากาก snorkeling
5. มัคคุเทศก์
6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง