Skip to content

ทัวร์เกาะยาว เกาะห้อง สปีดโบ้ท

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะยาว เกาะห้อง สปีดโบ้ท Highlight : เที่ยวชมทะเลแหวก สันหลังมังกร เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา จุดท่องเที่ยวอันซีน สันทรายกลางทะเล ที่สามารถพบได้ เมื่อเวลาช่วงน้ำลดของวัน เล่นน้ำ บนชายหาด และถ่ายรูปสวยๆ อีกทั้งกิจกกรม ดำน้ำตื้นอย่างเต็มอิ่ม เกาะห้อง จ.กระบี่ ดำน้ำเกาะเหลาลาดิง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ จากหน้าชายหาด ถ่ายรูปกับโขดหิน เลือกมุมส่วนตัวที่แปลกใหม่ และไม่ซ้ำใคร ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงามมากมาย ที่เกาะผักเบี้ย และชมธรรมชาติความงามของลากูน ภายในเกาะห้อง จ.กระบี่ ขึ้นจุดชมวิวของเกาะห้อง จุดชมวิวที่มองเห็นวิวแบบ 360 องศา เลยที่เดียว ให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ และสามารถมองเห็น หมู่เกาะห้องน้อยใหญ่ ตั้งอยู่รายล้อมกัน เล่นน้ำบริเวณหน้าชายหาด ที่มีน้ำสวยแบบใสกิ้งๆ ชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาเล่นน้ำ กันได้แบบจุกๆ วันเดียวเที่ยว 2 จังหวัด กันเลย 

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะยาว เกาะห้อง สปีดโบ้ท

08.00 รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ นำท่านสู่ท่าเรือ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย
10.00 เรือถึงเกาะห้อง นำท่านชมความงดงามโดยรอบเกาะห้อง เที่ยวชมจุดชมวิว ทางเดินบันไดขึ้นเขา ประมาณ 490 ขั้น ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที จากจุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ พาโนราม่าแบบ 360 องศา หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
11.00 ออกเดินทางชมอ่าวลากูนกลางทะเล สนุกสนานกับการเล่นน้ำ และถ่ายรูปจากบนเรือ หลังจากนั้น มุ่งกน้าสู่เกาะลาดิง สนุกสนานกับการดำน้ำตื้น และว่ายน้ำท่ามกลางฝูงปลา
13.00 ออกเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ รับประทานอาหารกลางวัน แบบไทยเซ็ทเมนู
14.00 เยี่ยมชมแหลมหาด เกาะยาวใหญ่ สันหลังมังกร สันทรายกลางทะเล เช่นเดียวกับทะเลแหวก เล่นน้ำชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 ออกเดินทางจาก ท่าเรือคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ ไปยังท่าเรือภูเก็ต
18.00 เดินทางถึงท่าเรือ รถรับส่งที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะยาว เกาะห้อง สปีดโบ้ท

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าวมีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง บริการบนเรือ
5. เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์พายเรือแคนู
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง