Skip to content

ทัวร์เกาะยาว เรือหางยาว

คนไทย ราคาพิเศษ

ทัวร์เกาะยาว เรือหางยาว Highlight : พาร่างกายไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ บนชายหาดที่สวยงาม และสะดวกสบาย ของเกาะยาว ออกเดินทางเพียง 30 นาที จากภูเก็ต ท่านสามารถเลือกพักผ่อน บนเก้าอี้ชายหาด แบบพรีเมี่ยม  หรือเล่นสวนน้ำ ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อบริการให้ทุกท่าน หรือเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม ที่มีบริการทุกท่านอย่างมากมาย ทั้งกิจกรรมแบบสายชิลล์ เช่น ขับรถ ATV ชมธรรมชาติ บนเกาะยาว หรือล่องเรือแคนู ชมธรรมชาติรอบๆเกาะ สำหรับสายเอ็กซ์ตรีม ท่านสามารถสนุกสนานกับ เครื่องเล่นที่ท้าทาย เช่น การขับเรือเจ็ตสกีในทะเล และยังมีเรือบานาน่าโบ้ท ก็มีให้บริการด้วย หรือกิจกกรมสำหรับเด็กๆ คุณน้องๆหนูๆ สามารถเล่นสวนน้ำเป่าลม หรือว่ายน้ำ เล่นน้ำที่ชายหาดได้

ตารางการเดินทาง ทัวร์เกาะยาว เรือหางยาว

08.30 รถตู้ปรับอากาศ รอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ นำท่านสู่ท่าเรือ
09.30 เดินทางถึงท่าเรือ ออกเดินทางโดยเรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะยาว
10.00 เรือถึงเกาะยาว ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มเวลคัมดริ้งค์ ที่หวานแสนสดชื่น ท่านสามารถ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือนอนอาบแดด บนเก้าอี้ชายหาด 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ ที่ร้านอาหารบนเกาะ 
13.00 หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถสนุกสนาน กับสวนน้ำกลางทะเล หรือดำน้ำตื้นจากชายหาด
14.30 ท่านสามารถเลือก ทำกิจกรรมบนเกาะ ที่มีให้บริการ เช่น ขับรถ ATV ชมธรรมชาติ บนเกาะยาว หรือขับเรือเจ็ตสกี และยังมีเรือบานาน่าโบ้ท หรือล่องเรือแคนู ชมธรรมชาติ (ลูกค้าชำระค่าบริการเองค่ะ)
16.30 มาถึงยังท่าเรือ รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทาง กลับโรงแรมที่พัก
17.30 ถึงโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

ภาพความประทับใจ ของโปรแกรมทัวร์เกาะยาว เรือหางยาว

โปรแกรมนี้รวม

1. รถรับส่งถึงที่พักในเขตป่าตอง กะตะ กะรน และในเมืองภูเก็ต นอกจากบริเวณดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเติม
2. ค่าเข้าชม และท่องเที่ยว ตามระบุในรายการ
3. อาหาร 1 มื้อ
4. น้ำดื่ม ผลไม้ และของว่าง
5. เสื้อชูชีพ
6. มัคคุเทศก์
7. ประกันภัยนักท่องเที่ยว

โปรแกรมนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม
2. กรณีชำระด้วย Paypal ไม่รวมค่าธรรมเนียม 5%
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ เงื่อนไข

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. กรณียกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ หากยกเลิกทัวร์ ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางได้
4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือแตกต่างเล็กน้อย กรณีสภาพอากาศไม่ดี เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้าเป็นสำคัญ คืนเงินมัดจำเต็ม เมื่อทัวร์ออกเดินทางไม่ได้

ทัวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง